Inxhinier Ndërtimi

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 6, 2021
 • Applications 0
 • Views 118
Job Overview

ALMO Konstruksion Sh.p.k është një kompani qe operon në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e themeluar që në vitin 1996. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj Teknik, në pozicionin: Inxhinier Ndertimi

Detyrat

 • Te kete perkushtim maksimal gjate orarit te punes.
 • Te jete i/e komunikueshem/e me koleget dhe i/e gatshem/e ne cdo kohe te jape ndihmen e tij per nevojat e kompanise.
 • Te karakterizohet nga ndershmeria, integriteti dhe korrektesia.
 • Te kete aftesi organizative.
 • Te eci me te njejtin hap me qellimet dhe synimet e kompanise.
 • Te ruaje konfidencialitetin.
 • Te shqyrtoj dhe interpretoj vizatimet dhe specifikimet e projektit për të siguruar ekzekutimin teknik të punës.
 • Te bashkëpunoj me Ekipin për përgatitjen e dokumentacionit Tekniko–Ligjor & Tekniko–Financiar të objektit deri në dorëzimin përfundimtar të tij.
 • Te kryej një numër të madh të detyrave inxhinierike në terren që përfshijnë monitorimin, vlerësimin teknik të punës në progres, zgjidhjen e çështjeve të konstruksionit në terren si dhe zbatimin e punimeve.

Kualifikimet

 • Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.
 • Të zoterojë mirë programin AUTOCAD, si dhe të ketë njohuri të Paketës Office.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, manaxheriale dhe organizuese.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në leximin dhe zbatimin e projekteve.
 • Te ketë njohuri shume te mira te gjuhes angleze.
 • Te ketë mbi 3 vjet eksperiencë pune ne kantier dhe ne zyrë.
 • Te ketë njohuri per procedurat e prokurimit publik.

Për të aplikuar në këtë pozicion pune, dërgo CV-në tek kompania me email:  info@almokonstruksion.com ose almokonstruksion@hotmail.com

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.