Inxhinier Ndertimi

Punajuaj
 • Post Date: January 7, 2022
 • Apply Before: May 8, 2022
 • Applications 0
 • Views 0
Job Overview

Kërkojmë Inxhinier/e Ndertimi për në zyrë dhe në objekt.

Detyrat

 • Përpilim preventivash dhe situacionesh për objekte të ndryshme.
 • Ndjekje punimesh në zbatim.
 • Studim dhe projektim të objekteve të ndryshme.

Kualifikimet

 • Të ketë mbaruar Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit (Master);
 • Të ketë eksperiencë pune më shumë se 2 vjet si Inxhinier/e Ndërtimi;
 • Të zotërojë programin Autocad dhe Paketen Microsoft Office

Dergoni CV në e-mailin: hidrokonstruksion5@yahoo.com

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.