Inxhinier Ndërtimi në zbatim

Punajuaj
 • Post Date: January 7, 2022
 • Apply Before: May 8, 2022
 • Applications 0
 • Views 3
Job Overview

Shoqeria “Albania Bay Marina” kërkon të punësojë një Inxhinier Ndërtimi në zbatim!

Detyrat

 • Hartimin dhe ndjekjen e grafikut të punimeve sipas projektit dhe planit të organizimit
 • Përpilimin dhe kontrollin e të gjithë dokumentacionit tekniko ligjor në objekt, si proces-verbale, libreza masash, akte piketimi e kontrolli etj.
 • Zgjidhjen e detajeve teknike në përputhje me projektin e zbatimit
 • Zbatimin me rigorozitet të kontratave të sipëmarrjes
 • Organizimin dhe koordinimin me stafin në varësi për punime në kantier,
 • Aprovimin dhe kontrollin e materialeve që implementohen në kantier
 • Përgatitjen e raporte ditore, javore me problematika dhe ecurinë përkatëse.
 • Hartimin e preventit dhe situacioneve mujore dhe ato lidhur me proceset e realizuara.

Kualifikimet

 • Të zotërojë diplomë universitare në Inxhineri ndërtimi,
 • Minimumi 7 vite eksperiencë.
 • Aftësi shumë të mira menaxheriale.
 • I vetë motivuar dhe i përkushtuar, i aftë të drejtojë dhe të motivojë stafin.
 • Fleksibel për të punuar dhe me orare të zgjatura,
 • Njohuri shumë të mira në Autocad dhe paketen Office.
 • Njohuri të mira në gjuhën Angleze/Italiane.

Kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë me CV-në me foto bashkangjitur në adresën: hr@albaniabaymarina.al
SUKSESE!

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience7 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.