Inxhinier Ndërtimi në zbatim

Punajuaj
 • Post Date: January 10, 2022
 • Apply Before: May 11, 2022
 • Applications 0
 • Views 7
Job Overview

Shoqeria “Hydropower”Shpk kërkon të punësojë një; Inxhinier Ndërtimi në zbatim

Kualifikimet

 • Të zotërojë diplomë universitare në Inxhineri ndërtimi.
 • Të  disponojë Licencë Profesionale.
 • Minimumi 10 vite eksperiencë.
 • Aftësi shumë të mira menaxheriale.

Të gjithë personat e interesuar dhe që plotësojnë kriteret e lartpërmendura, luten të dërgojnë  CV-në e tyre në adresen e email: humanresources.hydropower@gmail.com

me subjekt: Inxhinier Ndërtimi ne zbatim   

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 , datë 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience8 Years +
 • GenderMale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.