Inxhinier Ndërtimi në Zbatim

This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: November 10, 2021
  • Apply Before: January 9, 2022
  • Applications 0
  • Views 10
Job Overview

Shoqëria “Gjoka Konstruksion” sh.a kërkon të punësojë Inxhinier Ndërtimi në zbatim

Detyrat

– Ndjekja dhe zbatimi i grafikut të punimeve sipas projektit dhe planit të organizimit.
– Përpilimi dhe kontrolli i të gjithë dokumentacionit tekniko-ligjor në objekt, si ditar objekti, proces-verbale, libreza masash, situacione, akte piketimi e kontrolli etj.
– Kontrolli i cilësisë dhe çështjet e sigurisë në kantier dhe aprovimi i materialeve që implementohen aty.
– Organizimi dhe Koordinimi i punës në kantier me stafin në varësi.
– Evidentimin e nevojave për materiale dhe mirëadministrimin e tyre, të makinerive dhe të fuqisë punëtore.

Kualifikimet

– Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit;
– Eksperiencë punë minimalisht 5 vite, kryesisht në objekte të infrastrukturës dhe ndërtime civile me karakter tregëtar dhe banimi;
– Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze;
– Të njohë programet Autocad, MS office, etj;
– Të jetë i aftë të menaxhojë disa procese njëkohësisht;
– Të ketë aftësi komunikuese të mira dhe aftësi për të punuar në ekip dhe nën presion.

 

Të interesuarit të dërgojnë CV-n e tyre me foto në adresën e email: info@gjoka.al

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelOthers
  • Experience5 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.