Inxhinier Projektues Elektrik

Punajuaj
 • Post Date: November 24, 2021
 • Apply Before: January 23, 2022
 • Applications 0
 • Views 0
Job Overview

Inxhinier Projektues Elektrik

Detyrat

 • Hartim i preventivave te punimeve;
 • Hartim i listave te detajuara te pajisjeve qe cohen per prokurim.
 • Monitorim, kontroll dhe verifikim i porosise sipas kerkeses;
 • Rishikon & rivlereson projektet nga ana teknike;
 • Kryen rol teknik, organizativ dhe supervisor per projektet elektrike ne drejtim te zgjidhjeve teknike;
 • Rishikimin e specifikimeve teknike, pergatitjen e tyre nese eshte e nevojshme;
 • Projektim te objekteve te ndryshme duke perfshire gjithe elementet e projektit si: Vizatimet e detajuara, raportet etj.
 • Kontrollon projektet, i zberthen ato ne zera ne preventiv;
 • Organizimi dhe mirëmbajtja e dokumenteve të projektit;
 • Pergatitja e Metodologjisë së Ndërtimit;
 • Ndjek problematikat e ndryshme ne kantjer me ane te inspektimit;
 • Pergatit librezat e masave per punimet elektrike;
 • Kontrollon volume e preventivit.

Kualifikimet

Edukimi: Inxhinieri Elektrike Gjuhe te huaja: Anglisht, Italisht.
Njohuri kompjuterike: Msc Office, Autocad.
Eksperienca e kerkuar: Min. 3 vite eksperience ne projektim.

Te gjithe te interesuarit, jane te lutur qe te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit careers@gener2.al ose te plotesojne formularin e aplikimit ne faqen zyrtare www.gener2.al ne seksionin “apliko online”.

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.
* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”.

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.