Inxhinier Supervizimi

Punajuaj
 • Post Date: January 12, 2022
 • Apply Before: May 13, 2022
 • Applications 0
 • Views 2
Job Overview

AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatuar shumë projekte të suksesshme si: Kodra e Diellit 1&2 (Tiranë), ”Marea Resort” (Kavajë), “Tarraca e Ullijve” (Dhërmi), “Plazhi i Gurtë” (Qeparo), “Bougainville Bay” (Sarandë) si edhe “Meshtekna” Brezovice.   
Kompania vlërëson burimet njerëzore si asetin me të madh të shoqërisë, duke kontribuar në zhvillimin dhe promovimin e tyre në fusha të ndryshme profesionale.

Talentet e reja kanë mundësinë e përvetësimit të njohurive me profesionistët më të mire të fushës dhe të bëhen liderat e së nesërmes. Kompania kërkon të zgjerojë stafin e saj në Departamentin Teknik në pozicionin “Inxhinier Supervizim”. Inxhinieri Supervizimit do të duhet të marrë përsipër përgjegjësinë për përgatitjen e dokumentacionit Tekniko–Ligjor të objekteve deri në dorëzimin përfundimtar të tyre.

Detyrat

 • Harton dokumentacionin e fillimit dhe përfundimit të objekteve sipas proçedurave dhe në përputhje me afatet kohore.
 • Bashkëpunon me Ekipin për përgatitjen e dokumentacionit Tekniko–Ligjor për secilin objekt, duke përfshirë që nga dokumentacioni ditor deri në finalizimin me libreza dhe situacione të volumeve të kryera.
 • Kontrollon Inxhinierët e Zbatimit që të realizojnë pasqyrimin e punimeve konform legjislacionit dhe kontratave të nënshkruara.
 • Sigurohet që situacionet të ndjekin proçedurën e miratimit tek autoriteti përkatëse.
 • Përfaqëson kompaninë në Institucionet përkatëse për dorëzimin dhe plotësimin e dokumentacionit teknik dhe ligjor.
 • Bashkëpunon me departamentet e kompanisë për problematikat e hasura gjatë proçeseve të punës.
 • Çdo detyrë tjetër të diktuar nga nevojat e punës apo ngarkuar nga Punëdhënësi.

Kualifikimet

 • Të ketë përfunduar studimet në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.
 • Përvojë pune mbi 5 vjet në profesion.
 • Preferohen kandidatë me eksperiencë të ngjashme në këtë sektor.
 • Të zotrojë mirë ”Paketën Office” dhe ”Autocad”.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze.
 • Të ketë njohuri të mira të legjislacionit në fushën e ndërtimit.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizuese.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në leximin dhe zbatimin e projekteve.

Aplikantët e interesuar mund të dërgojnë CV  në adresen tonë të email: hr@agikons.com.

Kontakt: 068 40 52 085. Adresa: Blloku Rezidencial “Kodra e Diellit”, A0/1, Selite, Tirana , Albania.
Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 , date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience5 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.