IT Specialist

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 6, 2021
 • Applications 0
 • Views 14
Job Overview

Performs a variety of routine and technical computer work associated with information, communication and other computer-based operating systems and applications.

Detyrat

 • Keep systems up-to-date through operating systems upgrades.
 • Monitor networking equipment and servers.
 • Assist with the design, implementation, and ongoing support of new software, systems and features.
 • Installation, testing, and monitoring servers, firewalls, and new software.
 • Monitor web performance, network availability, and security.
 • Evaluate connectivity issues, equipment, and software.
 • Oversee troubleshooting for system errors.
 • Respond to IT issues; hardware maintenance, software, networking, etc. providing technical support directly or by phone & remotely
 • Modify configurations, utilities, software, etc.
 • Set up/Edit equipment and configuration for new & existing users.
 • Perform data backups. Install and update network system improvements as needed.
 • Assist with Servers, LAN/WAN technologies, computer repair/troubleshooting software, networks, virus protection, Wi-Fi technology, and more

Kualifikimet

 • University Degree in Computer Sciences or Information Technology.
 • Certifications are preferred, but not required.
 • Three years of similar experience in an information technology environment, or any equivalent combination of education and experience.
 • Working knowledge and expertise with a variety of software, hardware, and applications.
 • Working/Supporting or training of ERP is preferred
 • Analytical skills to study problems and records and identify solutions.
 • Team-oriented attitude to help other colleagues and departments with technical problems.
 • Strong interpersonal communication and relationship-building skills.
 • Ability to manage time and effectively prioritize numerous projects/issues at one time.
 • Working knowledge of information technology systems and networking theory, principles, and current practices and developments;
 • Working knowledge of troubleshooting methodology;
 • Ability to meet project deadlines and to establish and maintain effective working relationships with peers and supervisors;
 • Ability to communicate effectively verbally and in writing.
 • Knowledge of English and Italian.

The professionals interested in this position should send a cover letter – stating the position you are applying for, – and a comprehensive CV in English to: hr@cocacola.al.

Only the candidates that meet all the criteria will be contacted. 
Coca-Cola Bottling Shqiperia sh.p.k promotes Equal Opportunities

Të nderuar aplikantë: Nëse na drejtoheni përmes e-mail për të derguar CV-në tuaj me qëllim aplikimin për pozicione të reja pune pranë CCBS, jeni të lutur të shtoni në CV-në ose e-mailin tuaj deklaratën e mëposhtme:   “Jap pëlqimin dhe autorizoj CCBS të përpunojë të dhënat e mia personale të pranishme në CV në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar, me qëllim rekrutimi”.

Ju bëjmë me dije se në mungesë të këtij autorizimi, aplikimi Juaj nuk do të merret në konsideratë, por do të skualifikohet dhe fshihet menjëherë.  

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Autorizimin ose dëshironi informata shtesë në lidhje me mënyrën e mbrojtjes së të dhënave tuaja personale, mund të kontaktoni personin përgjegjës pranë CCBS në numrin e telefonit 0682019291.   CCBS informon kandidatët se të dhënat personale të mbledhura përmes portalit online duapune.com, për pozicione të lira pune, se të dhënat e tyre personale të pranishme në CV,  do të trajtohen në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar”;  

CCBS do të ruajë në mënyrë konfidenciale  dhe nuk do  të tranferojë CV-të e kandidatëve që aplikojnë për pozicione të lira tek ndonjë palë e tretë ose të përdorë për ndonjë qëllim tjetër përveç atij të rekrutimit. Në rast se kandidatët nuk do të përzgjidhen për intervistë, CV-të e dërguara prej tyre do të fshihen dhe shkatërrohen sipas ligjit në fuqi, maksimumi 5 ditë pune nga data e mbylljes së njoftimit, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, përhapjen e pa-autorizuar ose ndërhyrjen te të dhënat personale të transmetuara, ruajtura apo përpunuara. CCBS do të përpunojë të dhënat personale vetëm në masën dhe mënyrën e nevojshme që përcaktojnë kërkesat e punës, ose në përputhje me kërkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqiptar.  

CCBS mbron të dhënat tuaja personale me teknologji më bashkëkohore të IT-së dhe me sisteme të mbrojtjes fizike. Në përputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gëzon të drejtën që në çdo moment, nëpërmjet një kërkese pranë CCBS në adresën hr@cocacola.al, Ju keni të drejtë që të aksesoni këto të dhena si dhe të kërkoni fshirjen apo korrigjimin e tyre. Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit, i cili është bazuar në pëlqimin e dhënë me dërdimin e CV-së pranë CCBS përpara tërheqjes së tij.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYIT
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.