IT SPECIALIST

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 23, 2021
 • Applications 0
 • Views 145
Job Overview

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Kryen monitorimin e përditshëm të sistemit, duke verifikuar integritetin dhe disponueshmërinë e të gjitha pajisjeve, burimeve të serverit, sistemeve dhe proceseve kyçe.
 • Integrimi i LAN / WAN dhe/ ose sisteme të tjera informacioni.
 • Përgjegjës për konfigurimin dhe qasjen në internet dhe VPN.
 • Administrimi i firewall dhe përgjegjësia e përgjithshme për sigurinë e IT kompanisë.
 • Konfigurimi dhe suporti per kompjuterat e perdoruesve (desktop, laptop, tablet), pajisjet periferike (printer, skaner, fotokopje).
 • Kryen verifikimin e përfundimit të punëve të planifikuara siç janë backup-et e kompanisë.
 • Ndjek problemet e hardware / rrjet me ofruesit.
 • Të ofroje mbështetje per përdoruesit fundorë.
 • Instalim de menaxhim i Mailserver.

Kërkesat që duhet te plotësojë Kandidati

 • Të ketë arsim të lartë (preferohet Inxhinieri elektronike/Informatike);
 • Te kete eksperience pune si Mbikqyrës i sistemit IT ose Menaxhues Rrjeti.
 • Njohuri shume te mira në administrimin, ruajtjen dhe zgjerimin e infrastrukturës së IT
 • Te kete njohuri te mira per networking si ne anen hardware (switch, router etj) ashtu dhe ate software (TCP/IP etj);
 • Aftësi menaxhuese me sigurimin kundër viruseve;
 • Te jete i gatshem per te mesuar mbi teknologjite me te fundit.
 • Të jetë i/e aftë të punojë në grup;
 • Aftësi për të mbajtur nivel të larte të konfidencialiteti.

Të gjithë të interesuarit që i plotësojnë këto kërkesa mund t’i dërgojnë CV-të në adresën e e-mail-it: selezione@masnet.al

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYIT
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.