Jurist/e

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 6, 2021
 • Applications 0
 • Views 63
Job Overview

Fusha sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndertimit në Shqipëri. Themeluar ne vitin 1994, me nje game te gjere sherbimesh si: Ndertim, Insfrastrukture, Pastrim, Real Estate, Prodhim, etj, kërkon të zgjerojë stafin e saj në në Departamentin Juridik në pozicionin: Jurist/e

Jurist/e do të duhet të marrë përsipër, te kordinoj dhe te zgjidh të gjitha aspektet ligjore te shoqerise.

Detyrat

 • Hartimi, rishikimi dhe negocimi i kontratave te ndryshme porosie/sipermarrje/ nen-sipermarrje/shitje/qera, si dhe menaxhimin dhe administrimin e dokumentacionit ligjor.
 • Ndjekja e procedurave ligjore, korrespondencës zyrtare me cdo autoritet, për çështje të caktuara ligjore të shoqërisë.
 • Menaxhimin dhe ndjekjen e proçedurave të prokurimit deri ne dorezimin e objektit nga shoqëria.
 • Pergatitja e dokumentacionit te plote per tender/koncesion sipas legjislacionit te APP, si dhe pergatitja e dokumentave te tenderit per procedura te prokuruara nga autoritete si KFW,UNDP, ADF, etj te financuar nga Banka Boterore.
 • Ndjekja e kontratave te punojesve te shoqerise dhe marredheniet me inspektoriatin e punes.
 • Arkivon dhe protokollon te gjithe dokumentacionin ligjore te shoqerise.

Kualifikimet

 • Diplomë në Fakultetin Juridik, Diplome Master.
 • Përvojë pune mbi 5 vjet.
 • Të zotrojë mirë programet të Paketës Office.
 • Te kete njohuri shum te mira ne Anglisht.
 • Te kete njohuri shum te mira ne legjislacionin e prokurimit publik APP.
 • Preferohet te kete njohuri ne legjislacionin ne fushen e ndertimit.
 • Të ketë aftesi shumë të mira komunikuese, organizuese dhe planifikuese.
 • Të jete i besueshëm, etikë dhe diskretë;

Aplikantët e interesuar mund të dërgojnë CV-të e tyre në adresën e emailit: hr@fusha.al
Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 , date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.
*Vetem aplikantet e pergjedhur do te kontaktohen.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience5 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.