Juriste

Punajuaj
 • Post Date: January 15, 2022
 • Apply Before: May 16, 2022
 • Applications 0
 • Views 2
Job Overview

Shoqeria Construction Energy Parts sh.p.k kerkon te punesoje nje Juriste.

Detyrat

 • Harton kontrata dhe marrëveshje të ndryshme që lidh kompania me klientët, furnitorët etj;
 • Ndjek proçeset e ndryshme të administrimit si psh., verifikimin hipotekor të pronave dhe procedurat e tjera të nevojshme;
 • Përfaqëson kompaninë pranë institucioneve administrative dhe ndjek procedurat ligjore, ankimimet, prapsimet, korrespondencat zyrtare me autoritetet shtetërore për çështje të caktuara ligjore të veprimtarisë së shoqërisë;
 • Përfaqëson shoqëritë e grupit për çështje të ndryshme gjyqësore, që nga përpilimi i padive, ankimimeve, ndjekjen e negociatave etj.

Kualifikimet

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë për Drejtësi;
 • Të ketë të paktën 3 vjet eksperiencë pune si Jurist/e;
 • Te kete eksperience në prokurime publike;
 • Te kete eksperience në çeshtjet gjyqesore;
 • Të zotrojë shumë mire ”Paketën Office”;
 • Të zotërojë në nivel të mire gjuhën Angleze;
 • Të ketë aftësi shumë të mira në formulimin e qartë të mendimit juridik dhe shkrimit të tij sipas formateve të kërkuara;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi, prezantimi dhe pune në grup.

 

Ju lutemi dergoni Cv-t tuaja ne e-mailin : construction.energy.parts@gmail.com

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.