Key Account Manager

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 13, 2021
 • Applications 0
 • Views 43
Job Overview

Titulli i punës: Menaxher i Shitjeve në Biznes, DURRES
Departamenti: B2B
Raporton tek: Drejtori i B2B
Autorizimi: Menaxhimi

Detyrat dhe përgjegjësitë:

1.Arritja e objektivave të paracaktuara të shitjeve B2B dhe maksimizimi i të ardhurave në mënyrë që të kontribuojë në objektivat strategjikë të kompanisë.

2.Ofrimi i të gjitha informacioneve përkatëse, ofertave me shkrim, produkteve dhe shërbimeve për klientin dhe informimi për çdo tarifë apo shërbim të ri.

3.Mbledhja, vlerësimi dhe analizimi i informacionit të marrë dhe propozimi për klientin kombinimin më efikas të produkteve dhe shërbimeve tona.

4.Ruajtja dhe zhvillimi i klientëve ekzistues dhe të rinj, cilësia e shërbimit, rritja e biznesit dhe kënaqësia e klientëve.

5.Kryen takime të rregullta me klientët sipas një plani të përcaktuar të disponueshëm në sistemet e kompanisë bazuar në procedurat dhe frekuencat përkatëse.

6.Monitorimi i konkurrencës përmes të gjitha kanaleve të komunikimit.

7.Identifikimi dhe ndjekja e perspektivave dhe referimeve të reja që rezultojnë nga aktiviteti në terren.

8.Detyra të tjera të kërkuara nga mbikëqyrësi.

Arsimi: Diplomë universitare

Eksperiencë profesionale:

Eksperiencë e mëparshme në shitje, reklama, teknika të promovimit të shitjeve dhe marketing

Aftësitë :

 • Vetëbesimi dhe aftësia për të punuar në ekip.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi.
 • Njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office dhe gjuhës angleze.
 • Leje drejtimi e vlefshme


Te interesuarit te aplikojne duke derguar nje CV (me fotografi) ne adresen hr@corp.tring.al

​Cel. : 35544800112

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.