Konsulente Shitje

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 1, 2021
 • Applications 0
 • Views 73
Job Overview

Përshkrimi ;

Personi do të jetë i përgjegjshëm për të gjithë aktivitetet e shitjes, nga momenti i marrjes së kontaktit të parë me klientin deri në mbylljen e proçesit të shitjes dhe shërbimin e tij mbas realizimit të shitjes.

 • Të punojë në rritjen e bazës së klientëve të kompanisë.
 • Të bashkëpunojë me stafin e shitjes dhe departamenteve të tjera për ti shërbyer sa më mirë konsumatorit.

Detyrat

 • Përgjegjëse për ti shërbyer dhe konsultuar klientët gjatë proçesit të shitjeve.
 • Të tregojë aftësi teknike shitëse si dhe të jetë në gjendje të mësojë produktet e kompanisë në mënyrë që të konsultojë në mënyrë efektive klientin.
 • Të komunikojë me manaxherin e dyqanit për realizimin e një plani mujor bazuar mbi objektivat e vendosura nga Manaxheri i Dyqanit.
 • Të jetë pjesë aktive e zbatimit të planit marketing të kompanisë në pikën e saj të shitjes.
 • Të regjistrojë të dhëna të sakta në lidhje me kërkesa/porosi të ndryshme që mund të parashtrohen nga klientët e kompanisë.
 • Të kuptojë dhe zbatojë të gjitha politikat, proçedurat dhe kodin e etikës së kompanisë.

Kualifikimet

 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.
 • Të ketë njohuri të programeve kompjuterike.
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze.
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera në marrëdhënie me njerëzit, motivimi dhe komunikimi;
 • Të zotërojë një diplomë universitare.

Per te aplikuar per kete pozicion pune dergoni CV-ne tuaj ne: e.plaku@maxgroup.al

Per kete pozicion pune mund te aplikojne kandidate femra dhe meshkuj.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.