Koordinator/e Instalimesh

Punajuaj
 • Post Date: November 15, 2021
 • Apply Before: January 14, 2022
 • Applications 0
 • Views 8
Job Overview

Kompania Albanian Distribution Company (ADC), në kuadër të zgjerimit të kërkon të punësojë të rinj profesionistë me eksperiencë për pozicionin: Koordinator/e Instalimesh. Ne jemi një kompani që rritet me shpejtësi dhe që vlerëson cdo punonjës me ambicie profesionale, duke sjellë një mentalitet të ri përsa i përket politikave të kompanisë dhe burimeve të saj njerëzore

Detyrat

Përgjegjësitë:

 • Koordinim i instalimeve per klientet duke organizuar instalimet sipas prioriteteve te percaktuara.
 • Te kete njohuri mbi konfigurimin e modemave te ndryshem (is COAX, FO, TV ect).
 • Te Informoje klientet mbi produktet dhe sherbimet e kompanise.
 • Mbikqyrje qe te gjitha instalimet/riparimet te jene ne standartin e kerkuar.
 • Bashkëpunim me departamentet e tjera për problematika të ndryshme.

Kualifikimet

Profili:

 • Diplomë e shkollës së lartë.
 • Përgjegjshmëri në kryerjen dhe raportimin e detyrave.
 • Aftësi shumë të mira komunikimi.
 • Aftësi të punojë nën presion.
 • Aftësi të punojë në grup.
 • Aftësi shumë të mira kompjuterike.
 • Njohuri e gjuhës angleze.

ADC është një kompani që ofron mundësi të shkëlqyera promovimi dhe karriere. Kjo mund të jetë mundësia juaj.
Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë një CV dhe një Letër Interesi në hr@adc.al

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.