Koordinator i Mirembajtjes se Shkollave

Punajuaj
 • Post Date: January 7, 2022
 • Apply Before: May 8, 2022
 • Applications 0
 • Views 10
Job Overview

AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatuar shumë projekte të suksesshme si: Kodra e Diellit 1&2 (Tiranë), ”Marea Resort” (Kavajë), ”Tarraca e Ullijve” (Dhërmi), ”Plazhi i Gurtë” (Qeparo), ”Bougainville Bay” (Sarandë) si edhe ”Meshtekna” Brezovice. 

Kompania po kërkon Kordinator i Mirembajtjes se Shkollave i cili eshte pergjegjes per: Organizimi dhe monitorimi I punes se administratoreve te shkollave. Trajnimi I stafeve per realizimin efikas te detyrave te ngarkuara.

Detyrat

 • Hartimi i planeve dhe grafikeve te punes se administratoreve te shkollave.
 • Marrja dhe perpunimi i te dhenave nga terreni dhe financa me qellim:
 • Hartimin e nje raporti vjetor mbi proceset e mirembajtjes bazuar ne manualin e mirembajtjes se shkollave.
 • Hartimin e nje raporti vjetor mbi shpenzimet lidhur me kete proces.
 • Supervizimi online dhe ne terren i realizimit te planeve dhe grafikeve te hartuar per secilen shkolle.
 • Koordinimi i punes per realizimin e të gjitha detyrave per menaxhimin e ndërtesave te shkollave.
 • Permiresimi i cilesise se punes me ane te rekrutimeve te reja dhe trajnimeve te stafit.

Kualifikimet

 • Preferohen persona me eksperience pune ne fushat e menaxhimit te prones.
 • Prioritet do te kene kandidatet te cilet kam mbaruar Universitetin prane Fakultetit Menaxhim Biznes dhe Ing ndertimi.
 • Te jete i afte te punoje ne grup.
 • Te kete aftesi organizuese.
 • Te kete aftesi te mira komunikuesesi me klientet ashtu edhe me koleget.
 • Te njohe mire gjuhen angleze (te referuar personat me njohjen e dy gjuheve te huaja).

 

Aplikantët e interesuar mund të dërgojnë CV-të e tyre në adresën hr@agikons.com. Kontakt: 068 40 52 085.

Blloku Rezidencial “Kodra e Diellit”, A0/1. Tirane, Albania. 

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887, date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.