Koordinator Teknik

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 8, 2021
 • Applications 0
 • Views 75
Job Overview

Kompania Albanian Distribution Company (ADC), në kuadër të zgjerimit të kërkon të punësojë të rinj profesionistë me eksperiencë për pozicionin: Koordinator Teknik. Ne jemi një kompani që rritet me shpejtësi dhe që vlerëson cdo punonjës me ambicie profesionale, duke sjellë një mentalitet të ri përsa i përket politikave të kompanisë dhe burimeve të saj njerëzore.

Detyrat

 • Koordinim i suporteve per klientet duke organizuar ato sipas prioriteteve te percaktuara.
 • Hap/Mbyll TT per suport dhe ploteson Skeden Teknike ne koordinim me stafin qendror.
 • Realizon instalime, konfigurime dhe mirembajtjen e klienteve ekzistues nese kerkohet.
 • Kordinon veprimtarine per optimizim dhe rollout si ne HFC dhe ne FO
 • Zgjidh problematika qe lidhen me rrjetin HFC dhe FO dhe administron me kujde dokumentacionin Teknik te ketyre ndryshimeve
  ·Konfiguron dhe teston STB, modema dhe raporton mbi keto
  ·Merret me zgjidhjet e teknologjise se HE, switches, routers, cmts, EQAM, PS system, AP, etj.
 • Mbikqyrje qe te gjitha suportet te jene ne standartin e kerkuar.
 • Bashkëpunim me departamentet e tjera për problematika të ndryshme.

Kualifikimet

 • Diplome e shkolles se larte ne IT ose fushen e telekomunikacionit.
 • Njohuri te thella mbi teknologjine FO, HFC, CMTS, router switching, firewall/vpn solutions, modems, EQAM-s, etj.
 • Sens i larte pergjegjshmerie dhe raportimi.
 • Aftesi shume te mira komunikuese, organizative.
 • Përgjegjshmëri në kryerjen dhe raportimin e detyrave.
 • Aftësi shumë të mira komunikimi.
 • Aftësi të punojë nën presion.
 • Aftësi të punojë në grup.
 • Aftësi shumë të mira kompjuterike.
 • Njohuri e gjuhës angleze.

Për të aplikuar në këtë pozicion pune, dërgo CV-në tek kompania/organizata me email. ADC është një kompani që ofron mundësi të shkëlqyera promovimi dhe karriere. Kjo mund të jetë mundësia juaj. Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë një CV dhe një Letër Interesi në hr@adc.al

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYIT
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.