Koordinatore në sekretari

Punajuaj
 • Post Date: November 17, 2021
 • Apply Before: January 16, 2022
 • Applications 0
 • Views 5
Job Overview

Koordinatore në Sekretari me kohë të plotë, turni dytë.

Detyrat

 • Koordinimi i sherbimeve ne sekretari

Kualifikimet

Aplikanti duhet të:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta për Menaxhim,Ekonomik apo profil tjeter shoqerore;
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe menaxhuese;
 • Të ketë eksperience pune në poste pune të ngjashme;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhes Angleze, njohja e gjuheve të tjera përbën përparësi;
 • Të njohë shumë mirë programet bazë të kompjuterit (microsoft office);

Aplikanti duhet ta dërgojë CV-në në gjuhën shqipe të shoqëruar me fotografi në adresën e-mail-it:

burimenjerezore@ipatc.al

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.