Magazinier

This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 30, 2021
 • Apply Before: February 28, 2022
 • Applications 0
 • Views 1
Job Overview

Progeen shpk eshte ne kerkim te pozicionit te Magazinierit.

 

Detyrat

 • Menaxhon dhe kryen me sukses çdo proçes që lidhet me magazinimin e materialeve të ndryshme të kompanisë.
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e magazinës dhe administrimin e materialeve.
 • Kontrollon sasinë edhe cilësinë e materialeve.
 • Kryen në mënyrë sistematike inventarë.
 • Kryen regjistrimin e veprimeve perkatëse të fletë hyrjeve/daljeve në programin financiar Alpha Web.
 • Realizon ruajtjen të dokumentacionit të mëparshëm si dhe atij aktual sipas standardeve të kompanisë.
  Bashkëpunon me financën për të kontrolluar përputhshmerinë e të gjitha regjistrimeve që bëhen në sistem me lëvizjet fizike të materialeve.

Kualifikimet

 • Të ketë aftësi të mira të ”Paketës Office”, si edhe të përdor Programin financiar ”Alpha Web”.
 • Duhet të ketë të paktën 3 vjet eksperiencë pune si Magazinier, preferohet në kompani ndërtimi.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punuarit në grup.
 • Të jetë i disponueshëm për të lëvizur në kantieret e kompanisë.

 

* Aplikantet e interesuar duhet të dergojnë CV-në e tyre nëpërmjet a) linkedin b) modulit te websitit progeen.com/karriera ose c) në adresën:

info@progeen.com me subjektin: “Magazinier” .

** Vetëm aplikantët e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen nga kompania.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderMale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.