Magaziniere

This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 8, 2021
 • Apply Before: January 7, 2022
 • Applications 0
 • Views 7
Job Overview

Euroclima shpk eshte kompani qe operon ne sektorin sistemeve hidraulike e hidrosanitare te ngrohje-frohjes, sistemeve te pompimit etj. Pozicioni: Magaziniere

Detyrat

 • Administron magazinën në përputhje me rregullat e vendosuar nga kompania;
 • Mbikqyr praninë e produkteve, magazinimin, shpërndarjen dhe mirëmbajtjen e ambjenteve dhe pajisjeve në magazinë;
 • Planifikon dhe shfrytëzon me eficencë  hapsirat e magazinës;
 • Kontrollon sasine dhe cilesinë e produktit që hynë dhe del nga magazina;
 • Kryen në mënyrë sistematike  inventare;
 • Kujdeset per produktet të vendosura në hapësiren që ka nën përgjegjësi;
 • Inicimi, kordinimi dhe zbatimi i politikave dhe procedurave në magazinë;
 • Mbikqyrja e standarteve të higjenes dhe sigurisë në punë;
 • Dhënie feedbacku dhe monitorimi i cilësise së punës;
 • Regjistrimi i deftesave të shpërndarjeve dhe cdo lloji tjetër dokumentash apo transaksionesh nën përgjegjësinë e tij;
 • Kontrollon të gjitha furnizimet e mallrave që hyjnë në Magazinën perkatese si dhe komunikon me Departamentin e Financës për të siguruar regjistrimin e mallrave në sistemin e magazinës.

Kualifikimet

 • Të ketë përfunduar Arsimin e mesem (Arsimi larte përben avantazh);
 • Të ketë aftesi organizative;
 • Të jetë e komunikueshme;
 • Të ketë njohuri mbi pakten Office;
 • Të jetë e aftë të punoje në grup;

Kandidatet mund te dergojne aplikimet e tyre me e-mail ne adresen info@euroclima.al

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelManager
 • Experience2 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.