Mekanik

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: December 3, 2021
  • Applications 0
  • Views 29
Job Overview

Përgjegjësitë kryesore:
Te kryejë konstatimin e rasteve te raportuara;
Të kryejë riparimin e pajisjeve;
Të mbajë regjistrin përkatës mbi shërbimet e kryera për cdo pajisje;
Të përgjigjet për inventarin;
Të përgatisë kërkesat për pjesët dhe pajisjet e nevojshme dhe t`i paraqese ato tek drejtuesi i Depratamentit të Servisit;
Të informojë në mënyrë perodike eprorin direkt për shërbimin punës që ai kryen tek klienti dhe në servis;
Te zbatoje politikat e Grupit:
Te ruaje etiken ne komunikim me koleget, eproret dje klientet:
Te ruaje kofidencialitetin:
Te mirmbajë veglat e punëns dhe të jetë përgjegjës për rregullsinë e vendit të punës;
Të njohë dhe të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes kundra zjarrit në vendin e tij të punës;

Kërkesat e pozicionit:
Te kete arsim te mesem/larte ne profilin e mekanikut
Te ketë aftësi komunikuese;
Të jetë fleksibël me oraret;
Të jetë korrekt dhe dinamik;
Të ketë leje drejtimi të klasit B;
Mosha 25-40 vjece

Eksperienca profesionale:

Të ketë njohuri dhe kualifikime në fushën elektrike;
Të ketë eksperiencë mbi 3 vite në sektor;

Te interesuarit mund te dergojne CV ne adresen e email office@aiba.al

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience3 Years
  • GenderMale
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationHigh School
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.