Menaxher Blerjesh dhe Prokurimesh

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 16, 2021
 • Applications 0
 • Views 40
Job Overview

Menaxher Blerjesh dhe Prokurimesh

Era kërkon Menaxhues të departamentit të Blerjeve dhe Prokurimeve në fushën e Prodhimit, Catering-ut dhe Shërbim Restoracioni. Eksperienca dhe aftësitë administrative për të menaxhuar dhe drejtuar departamentin e Blerjes dhe Prokurimeve janë kriteret kryesore dhe fokusi ynë. Bëhuni pjesë e familjes ERA!

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere/kushte:

 • Të ketë diplomë universitare, (preferohet Fakulteti Ekonomik);
 • Të ketë eksperiencë në fushën e menaxhimit të (blerjeve, furnitorëve, prokurimeve), (1-3) vjet;
 • Aftësi për të përcaktuar prioritete dhe për të planifikuar punën në mënyrë efektive;
 • Të zotërojë etikë dhe integritet të lartë profesional;
 • Të ketë aftësi shumë të mira drejtimi, komunikimi dhe negocimi;
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi kompjuterike të paketës MS Office;
 • Të zotërojë leje drejtimi për automjet;
 • Preferohet mosha (25-50) vjeç;

Detyrat

Detyra/Përgjegjësi:

 • Drejton departamentin e blerjeve dhe prokurimeve;
 • Njeh mirë gamën e produkteve të sektorit që mbulon dhe menaxhon politikat komerciale të kompanisë sipas strategjive;
 • Siguron furnizimet e nevojshme sipas nevojave të kompanisë duke marrë në konsideratë aspektet financiare dhe logjistike të furnizimit;
 • Menaxhon marrëdhëniet me furnitorët, kontratat dhe zbatimin e tyre sipas kushteve të përcaktuara;
 • Studion tregun, menaxhon ndryshimet e cmimeve dhe ofron zgjidhje për cdo problematikë të mundshme;
 • Kryen blerjet për departamentin e Prodhimit, Teknikën dhe blerjet Administrative;
 • Bashkëpunon me dapartamentin Teknik dhe të Prodhimit për specifika mbi produktet dhe shërbimet që duhen sipas nevojave të kompanisë;
 • Përgatit raporte periodike mujore dhe vjetore të punës;

Ju lutem dergoni CV-ne tuaj ne adresen e email-it: eshqypi@era.al

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.