MENAXHER DYQANI

Punajuaj
  • Post Date: November 24, 2021
  • Apply Before: January 23, 2022
  • Applications 0
  • Views 4
Job Overview

Për një kompani të madhe në fushën e shitjeve të produkteve ushqimore, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:

MENAXHER DYQANI

DETYRAT E POZICIONIT

Menaxhon, kordinon dhe kontrollon operacionet ne dyqan ne perputhje me procedurat

Menaxhon dhe kontrollon trajnimin e stafit te angazhuar ne dyqan

Kontrollon implementimin e proceseve ne operacionet e dyqanit

Kontrollon oraret e punes se staffit ne varesi

Assiston kontrollimin dhe regjistrimin e Aseteve

Kordinon punet me departamentet e tjera ne Kompani me te cilat ka nderlidhje si marketingu,financa,Operacionali etj.

Menaxhon dhe kordinon marredheniet me palet e tjera te interesit ne ambientet dhe komunitetin ku operon dyqani.

Kontrollon treguesit e performaces per dyqanin dhe per individet ne varesi te tjj/saj.

Propozon promovimin, nderrimin, apo edhe largimin e stafit

Rekomandon permiresime te operacioneve te retailit

Ne aktivitete promocionale (oferta,katalogje,etj) verifikon etiketat (format A4) ne kokat e rafteve/koshave per produktet e zgjedhura.

Te kryej vendosjen e produkteve ne promocion ne formatin e kerkuar nga Departmanenti i Marketingut

Kontrolli rutine i etiketave te cmimeve ne produkte.

Kryen dhe kontrollon porosite ne secilin departament

Kujdeset per Cash-in ne dyqan sipas procedures perkatese.

Koordinon marredheniet mes dyqanit dhe departamenteve te vecanta te kompanise.

Percjellja e ankesave te klienteve te menaxheret perkates dhe/ose furnitori perkates per sa i takon produkteve apo sherbimit.

Kujdeset per aspektin teknik te funksionimit te dyqanit sipas procedurave perkatese.

Eshte pergjegjes per inventarin dhe assetet e dyqanit

Punon dhe jashte orarit ne momentet e nevjshem ne pune (inventarizimi, zgjidhje defektesh, etj)

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA
Edukimi: Diploma Universitare përbën avantazh. Preferohet Marketing ose Menaxhim
Eksperienca: Preferohet përvojë pune 1-2 vite si Menaxher Dyqani;
Aftësi:
– I aftë për të punuar në grup;
– Aftesi per te mbajtur nivel te larte te konfidencialitetit
– Energjik dhe të pëlqejë punën me marrëdhënie me klientin;
– Aftesi shume te mira komunikimi
– Patente e kategorise B

Menyra e aplikimit:
Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) vetem në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al me subjekt « Menaxher Supermarketi »
Bazuar ne aplikimin tuaj, ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë nga stafi i Dimension.

JU MIREPRESIM!

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Dimension sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëllime rekrutimi.

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelManager
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.