Menaxher/e Dyqani

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: December 3, 2021
  • Applications 0
  • Views 83
Job Overview

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni Veriore, Mali i Zi dhe Holandë, me afërsisht 6’000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj.Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.
SPAR Albania është pjesë e Balfin Group dhe drejton rrjetin më të madh të shitjeve ushqimore me pakicë me të drejtën e eksluzivitetit të emrit “SPAR”.

Pozicioni: Menaxher/e Dyqani
Grada: 8
Departamenti: Operacional
Vendodhja: Durres

Përmbledhja e Pozicionit: Të sigurojë nëpërmjet menaxhimit të kostove direkte përfitueshmëri pozitive të dyqanit. Është përgjegjës për mirëmbajtjen e dyqanit, cash-it, blerjet, shërbimin ndaj klientit, etj.

Detyrat

Detyra dhe Përgjegjësi:
– Të mbajë nën kontroll kostot direkte të dyqanit;
– Të supervizojë procesin e porositjes;
– Menaxhim i nivelit të stokut dhe marrja e vendimeve të rëndësishme për kontrollin e stokut.
– Të menaxhojë nëpërmjet sistemit FIFO vendosjen e produkteve në rafte;
– Të respektojë planogramat e caktuara nga Departamentet përkatëse;
– Prezantimi në kohë dhe në kushte sa më optimale të aktiviteteve promocionale;
– Përgjegjësia për cash-in dhe transaksioni i tij në bankë;
– Të motivojë, mbështesë dhe trajnojë stafin e dyqanit duke ofruar siguri teknike të mallrave dhe të njerëzve;
– Të mirëpresë shqetësimet, sugjerimet dhe ankesat e klientëve dhe t’i përcjellë në varësi të problemit tek departamentet përkatës;
– Të sigurojë kushte sa më të mira shitjeje për departamentet e freskëta;
– Kontrollon respektimin dhe aplikimin e standardeve të përcaktuara të higjienës në dyqan;
– Të bashkëpunojë me kolegët dhe klientët për të identifikuar dhe/ose zgjidhur çeshtjet urgjente.

Kualifikimet

Kërkesat:
a. Edukimi: Të zotërojë diplomë universitare.
b.Eksperiencat e punës: 3 vite pune në dyqan shitje me pakicë.
c. Kualifikime të tjera:
– Të zotërojë aftësi kompjuterike të paketës Microsoft Office;
– Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
– Të ketë marrë pjesë në trajnime në lidhje me menaxhimin, shitjen, etj.
d. Aftësi të tjera:

– Aftësi për të punuar në skuadër;
– Aftësi për të drejtuar, marrë vendime dhe planifikuar;
– Aftësi për të komunikuar me partnerë dhe klientë;
– Aftësi për t’i siguruar klientit një shërbim efikas në çdo situatë.

Mënyra e aplikimit*:
Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV e tyre së bashku me letër motivimi në adresën e e-mailit hr@spar.al duke përcaktuar në subjekt pozicionin ose nëpërmjet postës në adresën: SPAR Tirana East Gate (TEG), Rruga Nacionale Tiranë-Elbasan, Farkë (Lundër), Tiranë, Shqipëri.

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr .9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience3 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.