Menaxher/e Hoteli

Punajuaj
 • Post Date: March 29, 2022
 • Apply Before: August 28, 2022
 • Applications 0
 • Views 2
Job Overview

Hotel Iliria Internacional Durrës, në kuadër zgjerimit të stafit kërkon personel me kualifikimet dhe kërkesat e mëposhtme:

Menaxher/e Hoteli

 

Detyrat

•Plotëson nevojat e hotelit me staf, duke përzgjedhur, trajnuar, monitoruar dhe vlerësuar punën e tyre nëpërmjet dhënies së feedback-ut të vazhdueshëm;
•Përgatit plane konkrete me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të menaxhimit të shërbimeve në hotel;
•Përgatit buxhetin vjetor, identifikon dhe vlerëson risqet dhe shpenzimet, arrin objektivat financiarë;
•Drejton dhe monitoron fushatat e marketingut;
•Menaxhon dhe mirëmban marrëdhëniet me kontraktorët dhe furnitorët;
•Monitoron dhe mirëmban ambientet si dhe shërbimet e ofruara;
•Kujdeset të sigurojë përpuethshmërinë me procedurat dhe ligjet mbi licensimin, shëndetin dhe sigurinë.

Kualifikimet

 • Të ketë mbaruar studimet në degën Hoteleri Turizëm;
 • Të ketë eksperience te me parshme ne menaxhimin e fushes se hotelerise;
 • Orienton dhe trajnon punonjësit e hotelit;
 • Aftësi shumë të mira supervizimi;
 • Siguron efikasitet dhe efiçense maksimale në përdorimin e materialeve dhe promovimit të paketave të ofruara nga hoteli;
 • Mban përgjegjësi në përmbushjen e standarteve të shërbimeve të hotelit sipas normativave, sistemeve dhe koncepteve të Hotelit;
 • Eksperiencë pune në pozicione të ngjashme;
 • Fleksibilitet në orarin e punës;
 • Njohuri shumë e mirë e gjuhës angleze, gjuhet e tjera perbejne avantazh dhe e programeve bazë te kompjuterit;
 • Pagë e kenaqshme.

Te interesuarit te dergojne CV ne adresen e E-mail: iliriahrdepartment@gmail.com ose te telefonojne per me shume informacion tek 0682031909

WEB: www.iliriainternacional.com

Adresa: HOTEL ILIRIA INTERNACIONAL

Lagjia 13, PLAZH “ILIRIA” DURRES

Job Detail
 • Career LevelManager
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.