Menaxher/e Marketi

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: November 10, 2021
  • Applications 0
  • Views 138
Job Overview

Rrjeti i marketeve discount DIAMBE SH.P.K në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të saj në qytetin e Tiranës dhe të Durrësit
shpall vende të lira pune për pozicionet si më poshtë:

Menaxher/e Marketi – 2 vende të lira

Menaxher/e Marketi në Durrës dhe Tiranë
Detyrat
• Është përgjegjes për udheheqjen e marketit
• Mbikqyr dhe vëzhgon të gjitha aktivitetet ditore në market
• Bën pranimin e mallit sa herë që vjen furnizimi dhe sigurohet që procedura përkatëse të ndiqet me përpikmeri.
• Siguron zbatimin e standardeve bazë të cilësisë.
• Menaxhon dhe kontrollon stokun; mban të gjithë dokumentacionin përkatës dhe ben rregullisht regjistrimin e shitjeve dhe blerjeve për të parë nivelin e stokut.
• Menaxhon dhe motivon stafin e marketit .
• Ndjek rezultatet e punës dhe stafit në market duke i trajnuar, keshilluar, dhe disiplinuar punonjësit; planifikon, monitoron, vlerëson rezultatet e punës.

Kualifikimet/Kërkesa
• Arsim i Lartë
• Njohuri te mira te paketes Microsoft (Word, Excel) etj
• Komunikativ dhe aftesi ndërpersonale.
• Fleksibil në punë
• Aftësi të shkelqyera në zgjidhjen e problemeve
• Person energjik dhe dinamik
• I besueshem dhe vendimmarrës
• I afte të menaxhoj punën dhe kohën në flukse.
* Eksperienca në fusha të ngjashme do të përbënte avantazh.

Të interesuarit janë të lutur të dërgojnë CV-te e tyre në adresën: info@diambe.com
Vetem kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelManager
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.