Menaxher/e Marketingu

Punajuaj
 • Post Date: December 27, 2021
 • Apply Before: May 25, 2022
 • Applications 0
 • Views 37
Job Overview

Shkolla Amerikane Kristofor Kolombi kërkon të punësojë Menaxher/e Marketingu.

Kriteret që duhet të plotësojë kandidati:

 • Të ketë mbi 1 vit eksperiencë pune në marketing.
 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë, specializuar në Marketing ose fusha të ngjashme.
 • Të ketë aftësi menaxhuese e vendim marrëse.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.
 • Të jetë i/e aftë të punojë në grup.
 • Njohuri të gjuhës angleze ose nje gjuhe tjetër.
 • Të njohë shumë mirë programet baze Office.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të krijojë strategji afatshkurtra dhe afatgjatë për kompaninë.
 • Të kujdeset për fushatat e marketingut që kompania ndërmerr.
 • Bën raporte për ecurinë e fushatave të marketingut.
 • Zbatimi i planeve sipas objektivave/afateve të percaktuara.
 • Kujdeset për zhvillimin e imazhit të kompanisë.

Të interesuarit të dërgojnë CV- në dhe letrën e motivimit në adresën: info@kristoforkolombi.com duke specifikuar pozicionin “Menaxher/e Marketingu”.

Job Detail
 • Career LevelManager
 • ExperienceLess than 1 Year
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.