Menaxher/e Produkti

Punajuaj
 • Post Date: January 1, 2022
 • Apply Before: May 2, 2022
 • Applications 0
 • Views 16
Job Overview

ALKOS GROUP  shpall të lirë pozicionin e punës: Menaxher Produkti   Menaxheri i produkteve është përgjegjës për menaxhimin e portofolit të markave dhe produkteve të caktuara, nëpërmjet zgjedhjes dhe përshtatjes së strategjive për tregun e synuar.

Detyrat

 • Hulumton tregun, nevojat dhe sjelljen e konsumatorit, monitoron tendencat dhe identifikon hapësirat e mundshme për produktet të cilat duhet të investohen;
 • Analizon pozicionimin e markës, produktit në treg;
 • Përzgjedh produktet e reja dhe ekzistuese, duke propozuar ide të reja;
 • Siguron stok optimal në magazinën e kompanisë duke planifikuar dhe kryer me kujdes porositë për furnitorët; Ideon, propozon dhe/ose ndërmerr veprime dhe aktivitete promocionale;
 • Informon ekipet e shitjeve mbi produktet, organizon trajnime profesionale për njohjen e markave, produkteve, karakteristikat, fushatat e marketingut, etj.;
 • Përgatit raporte mbi efektivitetin e markës/ produktit, sipas kërkesave të furnitorëve apo Drejtorit të Përgjithshëm;

Kualifikimet

 • Diplomë Universitare në Biznes, Ekonomik, Marketing, Financë;
 • Të kenë jo më pak se 3 vite pune eksperiencë në menaxhim, shitje dhe/ose marketing;
 • Aftësi shumë të mira njohëse dhe zotëruese të gjuhës Angleze, në komunikim verbal dhe të shkruar (nivel i avancuar);
 • Aftësi shumë të mira komunikuese, menaxhuese, organizative dhe planifikuese;
 • Aftësi përdoruese të nivelit të avancuar të paketës MS Office;
 • Të zotërojë patentë të klasit B.

Mirëpresim të gjithë kandidatët e interesuar të dërgojnë aplikimin e tyre në adresën: o.cela@alkosgroup.al

*Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të lartë sipas Ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

Job Detail
 • Career LevelManager
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.