Menaxher/e Shitjesh

Punajuaj
 • Post Date: January 5, 2022
 • Apply Before: May 6, 2022
 • Applications 0
 • Views 0
Job Overview

AlbSolution kompania që merret me tregtim të materialeve të pastrimit, detergjentë pastrimi, artikujt të ndryshëm industrial, kërkon të punësojë:

“Menaxher/e Shitjesh  Tirane”

Detyrat

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Krijon strategji për rritjen e shitjes
 • Bën studim tregu në lidhje me çmimet dhe konkurrencën.
 • Përgjegjës për planinifikimin, drejtimin, organizimin dhe monitorimin e ekipit të shitjes;
 • Implementon në mënyrë të sukseshme strategjinë e shitjes;
 • Në bashkëpunim me Drejtorin e Përgjithshëm përcakton targetin për të gjithë ekipin e shitjeve që ka nën supervizim;
 • Monitoron ekzekutimin e planeve në mënyrë që të sigurohet realizimi i objektivave;
 • Harton grafikun e punës për të gjithë strukturat vartëse;
 • Realizon takime jashte
 • Të mbështesë dhe të orjentoj stafin gjatë përmbyshjes së detyrave të tyre ditore;
 • Kontribon në planin e porosisë së stokut nëpërmjet parashikimit të shitjeve në bashkëpunim me Drejtorin e Përgjithshëm;
 • Detyra te tjera qe mund ti ngarkohen nga Drejtori i Përgjithshëm

Kualifikimet

Kërkesat e Edukimit 

 • Të ketë përfunduar studimet e larta ( Menaxhim & Marketing);
 • Aftësi të mira organzitave dhe negociuese;
 • Njohuri të mira të përdorimit të paketës office;
 • Mbi 3 vite eksperiencë pune të ngjashme);
 • Te kete kualifikim te përshtatshëm me pozicionin ;
 • Te jetë i/e gatshëm për të punuar jashtë orarit, nëse do të jetë e nevojshme;
 • Te bashkepunoje me stafin per te gjitha detyrat ;
 • Te jetë i/e etik-e në marëdhënie me kolegët ;
 • Vendbanimi : Tiranë
 • Mosha : 28-35 Vjeç

Personat e interesuar mund të kontaktojnë në adresat e mëposhtme:

Email: hr@albgroup.al

Tel:      067 40 100 44

Adresa:“Mall of Tirana”  Kompleksi Tirana Industrial Park, kapanoni 27, Kashar

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.