Kompania “Brunes” sh.p.k., një kompani lider në fushën e mobilimit dhe tregtimit të hidrosanitareve dhe pllakave,
në sajë të zgjerimit të aktivitetit, 
kërkon kandidatë potencialë për pozicionin Menaxher/e Showroom-i!

Detyrat dhe përgjegjësitë :
1. Mirëmban rrjetin e klientëve ekzistues dhe identifikon klientë të rinj për kompaninë.
2. Menaxhimin e punes se prezantueseve ne Showroom.
3. Identifikon nevojat për produkte të klientëve dhe jep propozime të ndryshme për të maksimalizuar shitjet.
4. Informon departamentet përkatëse për tregun e produkteve qe menaxhon.
5. Ofron shërbim të klientët, si para, po ashtu dhe pas shitjes.
6. Raporton mbi mbarëvajtjen e punës javore në departamentet përkatëse.

Kualifikime :
– Të zotërojë kualifikime universitare në fushën e menaxhimit të biznesit, shitjeve ose marketingut.
– Të ketë grumbulluar të paktën 3 vjet përvojë ne pune te ngjashme.
– Mosha e preferuar 25 – 35 vjec/e.
– Të jete i/e rregullt, serioz/ e, i/e shkathët, ambicioze dhe të ketë aftësi të mira komunikimi.
– Të ketë aftësi organizative dhe menaxheriale.
PAGESA SHUME E KENAQESHME.

Dërgoni CV në adresën hr@brunes.al
Për çdo sqarim na shkruani ose telefononi në numrin +355697070978