Menaxher IT

Punajuaj
 • Post Date: December 29, 2021
 • Apply Before: May 27, 2022
 • Applications 0
 • Views 100
Job Overview

EGS -Engineering Global Solution, pjese e Globe Group është një kompani e cila operon në fushën e elektromekanikës dhe ndërtimit. Ne jemi të specializuar në sektorin e elektromekanikës me projektim, zbatim, punime elektromekanike si: sisteme hidraulike, sisteme elektrike, sisteme ngrohje-ftohje, sisteme kondicionimi, instalime karburantesh si dhe punime ndërtimi në dizenjim, projektim, zbatim. Cilësi, shërbim dhe besueshmëri e lartë me staf profesional! Shoqëria “Engineering Global Solution” kërkon të punësojë:
Menaxher IT

Detyrat dhe Përgjegjësitë:                                                                                                                                          Kryen monitorimin e përditshëm të sistemit, duke verifikuar integritetin dhe disponueshmërinë e të gjitha pajisjeve, burimeve të serverit, sistemeve dhe proceseve kyçe.                                                                                  Integrimi i LAN / WAN dhe/ ose sisteme të tjera informacioni.                                                                          Përgjegjës për konfigurimin dhe qasjen në internet dhe VPN.                                                                                Monitorimi i përditshëm i sigurisë për të identifikuar ndonjë shkelje të mundshme.                                  Administrimi i firewall dhe përgjegjësia e përgjithshme për sigurinë e IT kompanisë.                                        Konfigurimi dhe suporti per kompjuterat e perdoruesve (desktop, laptop, tablet), pajisjet periferike (printer, skaner, fotokopje).                                                                                                                                                                  Kryen verifikimin e përfundimit të punëve të planifikuara siç janë backup-et e kompanisë.                                Ndjek problemet e hardware / rrjet me ofruesit.                                                                                                                    Të ofroje mbështetje per përdoruesit fundorë.                                                                                                                        Instalim dhe menaxhim i Mailserver.                                                                                                                                Vlerëson infrastrukturën për të siguruar që përmbushen kërkesat kryesore.                                                                    Merr Pjese në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e politikave, procedurave dhe dokumentacionit për përdorimin e rrjetit dhe më pas siguron zbatimin e tyre.                                                                                                                             Zhvillon strategji të reja dhe procedura të IT për të rritur efikasitetin dhe për të përmirësuar rrjedhën e punës Përformon detyra të tjera të dhëna nga eprorët.

Kërkesat që duhet te plotësojë Kandidati:

 • Te kete Të ketë arsim të lartë (preferohet Inxhinieri Informatike);
 • Te kete eksperience pune 4-5 vjeçare si Mbikqyrës i sistemit IT ose Menaxhues Rrjeti.
 • Njohuri shume te mira në administrimin, ruajtjen dhe zgjerimin e infrastrukturës së IT duke përdorur Microsoft Windows Server 2003 dhe më të lartë, Exchange Server 2007, Microsoft SQL 2005 dhe më të lartë.
 • Te kete njohuri te mira per networking si ne anen hardware (switch, router etj) ashtu dhe ate software (TCP/IP etj);
 • Aftësi menaxhuese me sigurimin kundër viruseve;
 • Te jete i gatshem per te mesuar mbi teknologjite me te fundit.
 • Aftësi dhe njohuri të avancuara analitike, strategjike, planifikuese, organizative, mbikeqyrese dhe keshilluese;
 • Te ofroje zgjidhje per probleme komplekse.
 • Të jetë korrekt, shkathet, këmbëngules;
 • Të jetë i/e aftë të punojë në grup;
 • Aftësi për të mbajtur nivel të larte të konfidencialiteti

Të gjithë të interesuarit që i plotësojnë këto kërkesa mund t’i dërgojnë CV-të me fotografi në adresën e e-mail-it: hr@globegroup.al

Job Detail
 • Career LevelManager
 • Experience4 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYIT
 • QualificationHigh School
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.