Menaxher Logjistike – Flote

Punajuaj
 • Post Date: January 5, 2022
 • Apply Before: May 6, 2022
 • Applications 0
 • Views 7
Job Overview

LUFRA shpk, e krijuar mbi 28 vite më pare, është sot kompania më e madhe e produkteve te qumeshtit në vende. Me fabrikë në Lushnje, Rrogozhinë dhe një fabrikë uji në Dukat, Vlorë, dhe prezente në të gjithë Shqipërinë me mbi 40 produkte të ndryshme për konsumatorin.
Aktualisht kërkon të punësojë një Menaxher Logjistike
 – Flote per zyrat ne Tirane.

Detyrat

 • Mirëmban flotën e Shoqerise, harton dhe implementon të gjithë rregulloret dhe procedurat e transportit dhe mirëmbajtjes së mjeteve të shoqërisë;
 • Koordinon me Departamentin e Shitjeve per zbatimin e planit te shitjeve duke garantuar mbulimin me mjete.
 • Koordinon transportin e punonjesve dhe stafit te brendshem te shoqerise;
 • Mban kontakt te afert me Menaxheret Rajonal te Shitjeve, Agjentet dhe Shoferet per ti suportuar me nevoja te mundshme Logjistike duke vene ne dispozicion floten e kompanise;
 • Kontrollon dhe siguron mirembajtjen dhe perditesimin e dokumentacionit te logjistikes (mjeteve).
 • Monitoron sistemin e brendshem te GPS te kompanise per secilin mjet dhe mer masa me raste shkeljesh.
 • Eshte pergjegjes per stafin e magazines, zevendesimin, planifikimin dhe trajnimin e tyre.
 • Mbikëqyr ngarkesat produktit ne qendrat e distributoreve.

Kualifikimet

 • Diplome Universitare ;
 • Të ketë eksperiencë pune në Logjistikë perben perparesi;
 • Të ketë aftesi organizative;
 • Të jetë i komunikueshem;
 • Të ketë njohuri mbi pakten Office;
 • Të posedojë leje drejtimi automjeti;
 • Të jetë i aftë të punoje në grup.
 • Njohje bazike te pjeseve mekanike te mjeteve te transportit perbejne perparesi.

Për te aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni dokumentet e poshtëpërmëndura: CV të detajuar;

Letër Interesi, tek zyrat qëndrore të Lufra ose nëpërmjet e-mailit: hr@lufra.al

Job Detail
 • Career LevelManager
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.