Menaxher Operacionesh

This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: December 8, 2021
  • Apply Before: March 6, 2022
  • Applications 0
  • Views 18
Job Overview

EUROLAB INTERNACIONAL GRUP, nje nder shoqerite lider ne fushen e importit dhe distribucionit ne Shqiperi, për shkak të zgjerimit të aktivitetit, shpall vakant pozicionin: Menaxher Operacionesh

Detyrat

Detyrat dhe përgjegjësitë

1. Planifikon dhe menaxhon logjistikën, magazinën, transportin.
2. Negocion me furnitorët, prodhuesit, shitësit me pakicë dhe konsumatorët.
3. Menaxhon, koordinon dhe mbikëqyr flotën e automjeteve të grupit.
4. Organizon punën në magazinë, menaxhon inventarin e magazinave,
5. Menaxhon produktet afër skadencës dhe proçesin e vendosjes së etiketave në gjuhën përkatëse, sipas kërkesave të legjislacionit.
5. Mbikqyr, trajnon dhe zhvillon fuqinë punëtore të departamentit.
6. Manaxhon kostot logjistike, si dhe koston operative të magazinave.
7. Monitoron sigurinë e stafit dhe sigurinë e mjeteve që përdoren nga punonjësit.

Kualifikimet

Kualifikimet dhe Kërkesat

1. Të ketë përfunduar arsimin e lartë për Menaxhim Biznesi, Ekonomik ose në një nga fushat e ngjashme.
2. Të ketë eksperiencë pune mbi 5 vite si Menaxher Operacionesh
3. Të aftësi të spikatura për të drejtuar, menaxhuar stafin.
4. Të ketë aftësi në përdorimin e programeve standarde të logjistikës.
5. Të ketë aftësi të shkëlqyera analitike, të zgjidhjes së problemeve.
6. Të ketë aftësi shumë të mira të përdorimit të Paketës Ms.Office
7. Të ketë njohuri shumë të mira komunkimi në gjuhën angleze të folur ose të shkruar.

Personat e interesuar, mund të dërgojnë Cv në adresën hr@eurolab.com.al
Në subjekt të e-mailit të vendoset pozicioni i punes për të cilin aplikohet.
Vetëm kandidatet që plotesojne kriteret do të kontaktohen nga kompania.

Shenime
Të dhënat tuaja do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojten e të dhënave personale Ligjit (Nr. 9887 datë 10.03.2008) Për mbrojtjen e të dhënave Personal)

Job Detail
  • Career LevelManager
  • Experience5 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.