Menaxher Shitjesh

Punajuaj
  • Post Date: May 25, 2022
  • Apply Before: September 24, 2022
  • Applications 0
  • Views 9
Job Overview

Menaxher shitje per Tiranen.

Detyrat

1. Organizon dhe ndjek mbarevajtjen e punës me agjentët e shitjeve neper rrethe.
2. Gjetja e klienteve te rinj, lidhja e kontratave, ndjekja e marëdhënieve me ta.
3. Identifikon dhe zgjidh shqetësimet/problemet e mundshme të klientëve.
4. Harton planin promovues per produkte te caktuara per klient te ndryshem ose per komplet tregun.
5. Kryen kërkime dhe analizon konkurrencën dhe kryen studime në lidhje me çmimet e produkteve konkurruese ne treg.

Kualifikimet

1. Diplomë e arsimit të lartë në fushën, preferohet ne fushen e ekonomisë dhe biznesit.
2. 5 ose më shumë vite eksperiencë pune në fushën e shitjeve me pakice/shumice.
3. Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të dijë të bëhet pjesë e grupit dhe të punojë në grup;
4. Njohje të mira në Marketing dhe të parimeve dhe teknikave të reklamimeve, duke përfshirë sektorin e marketingut, rritjen e ofertës së produkteve, përfitimet nga shitjet.
5. Njohuri të mira kompjuterike, MS Office.
6. Aftësi për të bindur dhe për të ndikuar tek të tjerët;
7. Njohje shumë të mirë të gjuhës angleze dhe italiane gjuhë të tjera përbëjnë avantazh;
8. Te kete leje drejtimi.

Nëse jeni të interesuar për këtë pozicion, ju lutem dërgoni cv-në tuaj me foto ne adresën: drejtoriaeblerjeve@kmy.al
info@kmy.al

Job Detail
  • Career LevelManager
  • Experience5 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.