Menaxher Shitjesh

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: December 17, 2021
  • Applications 0
  • Views 36
Job Overview

Pozicioni:  Menaxher Shitje

Detyrat

• Zgjeron tregun nepermjet kerkimit dhe negocimit me kliente te rinj.
• Zgjeron tregut nepermjet zgjerimit te portofolit te produkteve te reja dhe permisimi i atyre ekzistuese.
• Miremban dhe nderton marredhenie afatgjata me klientet kryesore te synuar, duke ofruar mbeshtetje, informacion, udhezim, analize dhe rekomandime.
• Informon klientet potenciale mbi kompanine, produktet dhe sherbimet e saj, dhe çdo lloj komunikimi ne lidhje me mbledhjen e informacionit te tregut.
• Analizon trendin e shitjeve, dinamikat e tregut dhe raportet per te percaktuar kerkesen per produkte dhe potencialin e rritjes se biznesit.
• Inicon ngjarje promovuese per kompanine dhe perfaqeson kompanine ne eventet promovuese tregtare
• Pergatit raporte duke mbledhur, analizuar dhe permbledhur informacionin ne terren dhe raporton ne nivelet e menaxhimit te larte.
• Ndjek proceset e punes sic percaktohet ne udhezimet e shitjeve dhe ne perputhje me synimet e caktuara nga kompania
• Bashkepunimin me sektore te tjere brenda kompanise per te mundesuar kryerjen e sukseshme te procesit te shitjes sic percaktohet ne rregulloret dhe politikat e shitjeve;
• Qendron i azhornuar me Financen per analizen e klienteve dhe statuset perkatese si: likujdim fature, detyrimet etj.

Kualifikimet

• Te kete eksperience ne shitje.
• Keni nje aftesi te mire per te shitur dhe krijuar marredhenie me individe dhe kompanite.
• Aftesi shume te mira komunikuese, bashkepunuese dhe raportuese.
• Aftesi te shkelqyera bindese, aftesi per te dalluar mundesite dhe per t’i ndjekur ato.
• Te kete njohuri te paketes MC Office.
• Te zoteroje leje drejtimi automjeti (klasi B).

Aplikimet te dergohen ne email: info@arvis.al   

Job Detail
  • Career LevelManager
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.