Menaxher Shitjesh

Punajuaj
 • Post Date: December 29, 2021
 • Apply Before: May 27, 2022
 • Applications 0
 • Views 9
Job Overview

LUFRA kompania me fabrikë në Lushnjë dhe Rrogozhinë dhe me produkte prezente në të gjithë Shqipërinë po kërkon të punësojë një: Menaxher Shitjesh për kompaninë DUKAT WATER. DUKAT WATER është një kompani e re e krijuar në vitin 2017, pjesë e një kompanie të konsoliduar prej mbi 27 vitesh në treg siç është Lufra.

Qëllimi i Punës:
Përgjegjës për mbarëvajtjen e strukturës së shitjeve, agjentëve dhe çdo lloj veprimtarie që ka lidhje në formë direkte me shitjet dhe shpërndarjen e produkteve të kompanisë.

Detyrat

 • Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues të klientëve dhe identifikimin e klientëve të rinj, nisur nga analiza të kujdesshme të portofolit ekzistues.
 • Informimi i klientëve mbi kompaninë, produktet e saj, përfitimet, bonuset, skemat e ndryshme dhe çdo lloj komunikimi në lidhje me mbledhjen e informacionit të tregut;
 • Ndjekja e proceseve të punës siç përcaktohet në udhëzimet e shitjeve dhe në përputhje me synimet e caktuara nga kompania;
 • Kryerjen aktivitetet e shitjes me qëllim përmbushjen e nevojave të klientëve arritjen e objektivave të paracaktuara të shitjes.
 • Njohjen, dokumentimin dhe lajmërimin e kolegëve dhe eprorëve rreth ndodhive dhe cështjeve problematike të ngritura nga klientët ose nga vetë ai;
 • Manaxhimin e grupi të agjentëve dhe shpërndarësve të shitjes, si dhe ofrimin e trajnimit për punonjësit e rinj;

Kualifikimet

 • Diplomë Universitare;
 • Të kete mbi 3 vjet eksperiencë e mëparshme në shitje me ujin;
 • Njohuri shumë të mira kompjuteri dhe aftësi për të mësuar programet/sistemet aplikative të shitjes;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi; person energjik dhe i motivuar;
 • Paraqitje profesionale e të jetë i/e orientuar drejt shërbimit të klientit;
 • Aftësi për të punuar individualisht dhe në grup;
 • Leje drejtimi automjeti.

Ju mund te aplikoni duke derguar CV tuaj ne emailin hr@lufra.al
– Vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë do të telefonohen.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationHigh School
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.