Menaxhere Blerjesh

Punajuaj
  • Post Date: January 7, 2022
  • Apply Before: May 8, 2022
  • Applications 0
  • Views 23
Job Overview

Kompania “Brunes” sh.p.k., një kompani lider prej 27 vitesh në fushën e mobilimit dhe tregtimit të pllakave dhe hidrosanitareve, në sajë të zgjerimit të aktivitetit te saj,
kërkon kandidate potencial për pozicionin Menaxhere Blerjesh (Femer)!

Kërkesat dhe kualifikimet kryesore:
· Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese me furnitorë të huaj;
· Të ketë njohuri te proceseve operacionale, planifikimit dhe menaxhimit strategjik te logjistikës, magazinës, transportit, blerjeve, procedurave doganore;
· Të krijojë dhe respektojë politikat ose procedurat brenda aktiviteteve të logjistikës;
· Të ketë Diplome Universitare ne deget e Ekonomise.
· Të njohë shumë mirë paketën MS Office dhe programin financiar NAV;
· Të ketë minimumi 3 vite eksperience pune ne pozicione te ngjashme;
· Të ketë njohje shumë të mirë të gjuhës angleze dhe italiane;
– Mosha e preferuar mbi 25 vjec.

Kandidatët e interesuar, mund të aplikojnë duke dërguar CV e tyre në adresën e postës elektronike: hr@brunes.al
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

Cel. : 0697070978

Job Detail
  • Career LevelManager
  • Experience3 Years
  • GenderFemale
  • INDUSTRYFinance
  • QualificationHigh School
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.