Menaxhere Finance

This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 7, 2021
 • Apply Before: January 6, 2022
 • Applications 0
 • Views 11
Job Overview

Lobby Home është qendra më e re tregtare dhe inovative në fushën e arredimit më një siperfaqe prej 13’000 m2 që eshte hapur në Tiranë ne vitin 2021. Lobby Home i pari dhe i vetmi në këtë kategori  në Shqipëri  do të ofrojë një gamë të gjerë dhe të larmishme të produkteve për të arreduar shtepinë si : pllaka, parkete, pajisje hidrosanitare, wellness-i,fitnes ,si dhe cdo produkt për arredimin e  ambienteve të brëndshme  dhe të jashtme duke  sjellë të bukurën dhe rehatinë në shtepitë tuaja.

Për shkak të zgjerimit të vazhdueshëm kompania është në kërkim të stafit të ri energjik dhe me dëshirë për rritje profesionale: Menaxhere Finance (F)

Detyrat

 • Eshte pergjegjes per pergatitjen e informacionit financiar perkates te Shoqerise si dhe menaxhon regjistrimin e te gjitha te dhenave financiare ne sistemin kontabel te Shoqerise, duke u bazuar ne informacionin e pasqyruar ne kontrata, fatura shitje & blerje, arka, levizjet bankare, etj., duke perfshire:
 • Regjistrimin e veprimeve bankare dhe me arken;
 • Pergatitjen e liste pagesave, ne baze te monitorimit te prezences;
 • Verifikimi dhe rikoncilimi i te dhenave ndermjet sistemit te operatorit te udhetimit dhe konfirmimi me sistemin kontabel te kompanise;
 • Verifikimi i dokumentacionit mbeshtetes per faturat ne sistemin e kontabilitetit dhe ne rast te mosperputhjet pasuese me shitesin ose departamentin fillestar;
 • Monitorimin e klienteve dhe furnitoreve per detyrimet;
 • Pergatitjen e deklarimeve dhe rakordimet ne lidhje me marredhenien me shtetin; Funksionet dhe detyrat kryesore ne lidhje me marredhenien e Shoqerise me organet tatimore dhe instanca te tjera shteterore;
 • Funksionet dhe detyrat kryesore ne lidhje me veprimtarite financiare te Shoqerise;
 • Funksionet dhe detyrat kryesore ne lidhje me raportimet periodike tek ortaket;
 • Pjesemarrje ne Inventare te kompanise;
 • Te tjera. Gjithashtu pergatit pasqyrat financiare te Shoqerise si dhe raporton periodikisht te ortaket e Shoqerise.

Kualifikimet

 • Diplome Universitare ne deget e Ekonomise (Finance, Kontabilitet, Administrim Biznes).
 • Eksperience pune ne kompani Retail.
 • Preferohet te kete njohuri mbi programin financiar Navision;
 • Aftesi te sakta raportimi / vemendje ndaj detajeve / aftesive matematikore;
 • Te jete person korrekt, i organizuar i orientuar drejt realizimit te detyrave ne menyre te sakte dhe brenda afateve te percaktuar;
 • Aftesi ne analizimin e te dhenave financiare.
 • Te kete aftesi menaxheriale.

Te gjithe kandidatet e interesuar duhet te dergojne Cv-ne e tyre ne adresen e emailit: hr@lobbyhome.al 

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelManager
 • Experience4 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.