Menaxhere Kategorie

Punajuaj
 • Post Date: May 25, 2022
 • Apply Before: September 24, 2022
 • Applications 0
 • Views 18
Job Overview

Realizimi i blerjeve në përputhje me strategjitë e vendosura nga kompania duke koordinuar me departamentet e tjera të shitjes, marketingut, financës dhe logjistikës, për kategorinë e caktuar të produkteve.

Detyrat

 • Kërkon për oferta të ndryshme (në rrugë elktronike ose direkte) në bazë të detyrave të dhëna nga Drejtuesi i Departamentit të Blerjeve;
 • Ndjek procesin e blerjes, për kategorinë që i është caktuar deri në perfundim/magazinim në perputhje me Procedurën e Blerjeve;
 • Mirëpret nga furnitorët ofertat përkatese dhe ushtron llogjiken krahasuese oferte/cilesi/sherbim.
 • Ndjek rotacionin e stokut dhe propozon rishikim cmimi ne rast nevoje, duke paraqitur argumentat perkatese tek derjtuesi i departamentit per aprovim.
 • Ndjek pozicionimin e produkteve te kategorise perkatese ne cdo dyqan duke propozuar here pas here dhe ndryshime nese eshte e nevojshme per te rritur shitjet.
 • Përgatit llogaritjet e kostove të produkteve, të cmimeve të shitjes me shumicë /pakicë dhe i dërgon tek Drejtuesi i Departamentit të Blerjeve.
 • Përgatit ofertat periodike, si dhe oferta te dedikuara per kategorine perkatese duke ju permbajtur procedures se vendosjes se cmimeve, te cilat i dergon per aprovim tek drejtuesi i departamentit.
 • Ndjek konkurencen dhe propozon oferta/rishikim cmimi per te qene konkurues ne treg.
 • Kontrollon dhe raporton tek Drejtuesi i Departamentit të Blerjeve në mënyrë të vazhdueshme për cmimet dhe problematika te ndryshme me furnitoret.
 • Ekzekuton blerjet dhe porositë në kohën e duhur.
 • Kryen detyra te tjera qe i cakton drejtuesi kryesor.

Kualifikimet

 • Të ketë arsimin e larte.
 • Të ketë pervojë pune në të njejten fushe nga 3-5 vjet.
 • Njohuri të mira të gjuhëve të huaja, vecanërisht anglisht dhe italisht.
 • Njohuri të mira të paketës Office dhe përbën avantazh njohuritë ne programet financiare: Aftësi shume të mira komunikuese dhe negociuese.
 • Aftësi shume te mira analitike i motivuar, i organizuar, i afte per te punuar ne grup.

Cv-te duhet te dergohen ne adresen: drejtoriaeblerjeve@kmy.al

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.