Mësues/e e Gjuhes Hollandeze

Punajuaj
 • Post Date: December 27, 2021
 • Apply Before: April 25, 2022
 • Applications 0
 • Views 12
Job Overview
Shkolla Amerikane Kristofor Kolombi kërkon të punësojë Mësues të Gjuhës Hollandeze.
Përgjegjësitë:

 • Menaxhimi i klasës: plani, përgatitja dhe dhënia e mësimit për këtë kurs sipas udhëzimeve.
 • Përgatitja e çdo dokumenti të nevojshëm për mësimdhënien.
 • Vlerësimi me saktësi i parametrave të dhëna nga Drejtoria.
 • Përpilimi i çdo materiali shtesë në shërbim të mësimdhënies; kryerja e seancave laboratorike, teste, prezantime, projekte.
 • Përputhje e plotë me “Rregulloren e Pedagogëve”, firmosur paraprakisht.
 • Mësimdhënie e bazuar në materiale që janë plotësisht në shërbim të studentit.

Kualifikimet / Kërkesat:

 • Të ketë përfunduar studimet e Larta në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja.
 • Të ketë eksperiencë pune minimalisht 2 vite.
 • Të ketë njohuri të paketës Microsoft Office.
 • Të ketë aftësi shumë të mira në komunikim.
 • Të jetë serioz/e dhe i/e përgjegjshme në punë.
 • Të jetë i/e aftë për të punuar në grup.
 • Të ketë dy referenca të punëve të mëparshme

Të interesuarit të dërgojnë CV- në dhe letrën e motivimit në adresën: info@kristoforkolombi.com duke specifikuar pozicionin “Mësues i gjuhës hollandeze”.

Tel: 044 31 0813
Cel: 069 67 10 513

E-mail: info@kristoforkolombi.com
www.kristoforkolombi.com

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.