Mësuese Edukimi Fizik

Punajuaj
 • Post Date: December 17, 2021
 • Apply Before: May 15, 2022
 • Applications 0
 • Views 42
Job Overview

Lënda: Njoftim Punësimi nga Montessori-Albania sh.p.k

Institucioni Arsimor Shkolla “WORLD ACADEMY OF TIRANA” (WAT), AKADEMIA BOTËRORE E TIRANËS, pjesë e shoqërisë, Montessori-Albania Shpk,
e cila, ofron metodën e Studimit International Bachaleurate, kërkon të plotësojë stafin me kandidat të specializuar dhe me përvojë në pozicionin e mëposhtem:
MËSUES I EDUKIMIT FIZIK
Kualifikime/Kërkesa për Mësues të Edukimit Fizik / Femër

 • Të jetë e diplomuar në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit brenda ose jashtë vendit
 • Të ketë eksperiencë të paktën 2 vite pune me fëmijë të grupmoshave të ndryshme.
 • Të njohë dhe të komunikojnë në gjuhën Angleze. Proçesi mësimor si pjesë e International. Bachaleurate zhvillohet vetëm në gjuhë angleze, prandaj njohja rrjedhshëm e gjuhës angleze është domosdoshmëri.
 • Të ketë aftesi te mira komunikimi.
 • Të kryej punën me pergjegjesi, me cilësi dhe në afatet e kërkuara.

PROCEDURA E APLIKIMIT:
Për të aplikuar, ju lutemi të paraqisni dokumentet e mëposhtme:

 • Curriculum Vitae të detajuar pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore vetëm me anë të formës elektronike në adresën e emailit : hr@wat.al.
 • Vetëm kandidatet që do të përzgjidhen do të njoftohen për interviste pranë zyrave të kompanisë.
Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.