Mirëmbajtës Pishine

Punajuaj
 • Post Date: January 28, 2022
 • Apply Before: May 29, 2022
 • Applications 0
 • Views 25
Job Overview

ATDG (Art and Tourism Development Group), një nga kompanitë lider në fushën e Turizmit dhe hotelerisë, me një shtrirje të gjerë në bregdetin shqiptar kërkon:

Mirëmbajtës Pishine
Përshkrim i përgjithshëm

Të ndihmojë klientët gjatë përdorimit të pishinës dhe të sigurojë një shërbim shumë të mirë gjatë gjithë kohës.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Vëzhgon pishinën dhe zbaton rregullat e sigurisë;
 • Përshëndet të gjithë klientët pas mbërritjes, ofron asistencë dhe shërbim duke tejkaluar pritshmëritë e klientëve dhe ofron të gjitha shërbimet tjera mbështetëse;
 • Të ketë njohuri në dhënien e ndihmës së pare;
 • Siguron pastrimin e përditshëm të pishinës;
 • Kontrollon parametrat e ujit të pishinës;
 • Hedhjen e solucioneve në pishinë;
 • Pastron rregullisht filtrat e pishinës;
 • Siguron hapjen e shezllonëve pranë pishinës;
 • Shoqëron klientët në shazllone;

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Të dijë shumë mirë notin;
 • Certifikatë për dhënien e ndihmës së parë;
 • Kanë përparësi personat që kanë eksperiencë të mëparshme në ketë profil;
 • Të jetë korrekt dhe i përgjegjshëm në punë;
 • Të dijë të komunikojë në gjuhën angleze;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Fleksibilitet me orarin e punës;

Ofrohet:

 • Pagesë konkuruese

Shënim: Ju lutem të interesuarit të specifikojnë pozicionin e tyre të punës gjatë aplikimit!
Aplikantët të dërgojnë CV në adresen e e-mailit: hr@atdg.al

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887, date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Cel. : +355686082912

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYHotels
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.