Nëpunës regjistrues të dhënash

Punajuaj
 • Post Date: January 9, 2022
 • Apply Before: May 10, 2022
 • Applications 0
 • Views 3
Job Overview

Oferta e punës
Kategoria: Operatorë për hedhje të dhënash
Nënkategoria: Nëpunës regjistrues të dhënash në kompjuter

Përshkrim i përgjithshëm
Nëpunësi i regjistrimit të të dhënave është përgjegjës për regjistrimin, hedhjen e të dhënave dhe shpjegimin kur është e nevojshme për të dhënat e regjistruara.

Funksionet kryesore

 • Regjistrojnë të dhënat me kompjuter, në interes të shoqërisë që punojnë;
 • Hedhin informacionet e të dhëna të tjera nga letrat e shkruara në kompjuter;
 • Shpjegojnë me komente e informacione shtesë të dhënat standard që i jepen;
 • Sigurojnë saktësi dhe cilësi në hedhjen e të dhënave që marrin në ngarkesë;
 • Zbatojnë rregullat e mbrojtjes së mjedisit;
 • Zbatojnë rregullat e etikës në vendin e punës.


Kërkesat për punësim

 • Zakonisht kërkohet përfundimi i arsimit të mesëm;
 • Të njoh gjuhën italiane (niveli bazë).
 • Të ketë njohje të mirë në zgjedhjen dhe përpunimin e dokumentacionit;
 • Të ketë njohje të mirë kompjuterit sidomos në përpunimin e fjalëve;
 • Të zotërojë procedurat e përdorimit të pajisjeve të zyrës;
 • Të dijë të përdorë tastierën në mënyrë shumë të mirë.


Dërgoni CV tuaj në adresën 
ceo@redonconsulting.al ose kontaktoni në numrin WhatsApp +355676191992

Ne ju informojmë se të dhënat tuaja personale do të përpunohen në përputhje me legjislacionin e parashikuar nga Ligji Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe trajtimi do të bazohet në parimet e korrektësisë, ligjshmërisë, transparencës dhe mbrojtjes së privatësisë dhe të drejtat tuaja.

Cel. : +355676191992

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • ExperienceLess than 1 Year
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationHigh School
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.