Operator/Kameraman

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: December 8, 2021
  • Applications 0
  • Views 42
Job Overview

Dar-t Marketing & Communication është duke kërkuar një operator, i cili duhet të ketë eksperience në xhirimin e videove të ndryshme dhe duke qenë korrekt në menaxhimin e punëve brenda afateve kohore të kërkuara.

Detyrat

• Të ketë eksperiencë në xhirimin e planeve/spoteve televizive;
• Preferenciale është njohuria në montazhin e videove sipas kërkesave;
• Të ofrojë vazhdimisht ide kreative gjatë xhirimeve;
• Të ketë aftësi të përgjithshme në krijimin e mesazhit të videove;
• Të jetë i përgjegjshëm në përmbushjen e kritereve të afateve kohore;

Kualifikimet

• Eksperiencë e mëparshme pune në këtë profil jo më pak se 2 vjet;
• Të zotërojë aftësi të mira teknike dhe profesionale;
• Përbën avantazh njohuria e programeve të post-produksion si Premiere Pro;
• Të menaxhojë mirë kohën dhe frymë bashkëpunuese me grupin e punës.

Të interesuarit të dërgojnë CV dhe portofolin e punimeve në adresën info@dart.al ose të aplikojnë këtu https://dart.al/contact-us/  

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderMale
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.