Operator Makinerie

Punajuaj
 • Post Date: January 8, 2022
 • Apply Before: May 9, 2022
 • Applications 0
 • Views 6
Job Overview

https://www.kraco.al/

Detyrat

 • Operojne makinerine Monitoron dhe mban një qasje fleksibel për të punuar për të përmbushur kerkesat e punes në ekip.
 • Vëzhgone dhe ruan nivelet e sigurisë me vëmendje të veçante për makineri dhe paisjeve elektrike Asiston ne trajnime për të përmbushur kerkesat e legjislacionit.
 • I permbahet nje niveli te rrepte të higjenes personale dhe te vendit të punes.
 • Menaxhon me eficence orarin e punes.
 • Punon si pjese e një ekipi të perzgjedhur, por gjithashtu i afte vendime të pavarura brenda standarteve te paracaktuar nga Departamenti Teknik.
 • Ndërlidhen dhe bashkpunojne me departamente te tjere ne departamentin e prodhimit

Kualifikimet

 • Te kete eksperience me makineri stampimit, shtypshkornje dhe fusha te ngjashme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe bashkëpunuese;
 • I/e orientuar drejt arritjes së rezultateve në punët në grup;
 • Të jetë energjik/e, të ketë iniciativë dhe kreativitet, të ofroj ide të reja në çështje të ndryshme lidhur me procesin e punës;
 • Të ketë vëmendje të përkushtuar ndaj detajeve në interesin më të mirë të Kompanisë;


Për të aplikuar në këtë pozicion pune, dërgo CV-në tek kompania/organizata me email : hr@kraco.al
Ju njoftojme se të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 percaktuar nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.