Payroll Specialist

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 15, 2021
 • Applications 0
 • Views 51
Job Overview

Kompania Albanian Distribution Company (ADC) eshte duke kerkuar per pozicionin “Payroll Specialist”.

Përshkrimi i punës:

Llogarit, mban dhe ndjek pagën, bonusin, shpërblimin, punën jashtë orarit, regjistrat e përfitimeve shtesë, përgatit dhe dorëzon raportet e kërkuara nga Departamenti i Burimeve Njerëzore. Përgjegjësitë përfshijnë mbledhjen dhe rishikimin e informacionit të punonjësve dhe orëve të punës, llogaritjen e pagave, përgatitjen dhe përpunimin e pagesave të punonjësve dhe mbajtjen e shënimeve të sakta të pagave.

Detyrat

Detyrat kryesore:

 • Mbledhja e të dhënave të fletës së kohës dhe informacionit të pagave.
 • Hedhja e të dhënave mbi pagat dhe ato administrative në programin software.
 • Llogaritja e pagave, përfitimeve, zbritjeve tatimore, komisioneve, etj.
 • Mbajtja e regjistrave të saktë të dokumentacionit dhe transaksioneve të pagave.
 • Rakordimi i gjendjes së llogarisë dhe pagave.
 • Përgatitja e raporteve financiare për qëllime të kontabilitetit dhe auditimit.
 • Përgatitja e raporteve periodike të pagave për shqyrtim nga menaxhmenti.
 • Arkivon regjistrat e fletëve të pjesëmarrjes për stafin dhe dokumentacionin e nevojshëm të dosjes së punonjësve, i mban ato të përditësuara.
 • Llogarit, mban dhe dorëzon raportet për leje lindje ose të paaftësisë në punë.
 • Vepron si personi kontaktues për Sistemin e Sigurimeve Shoqërore për proceset përkatëse.
 • Siguron që punonjësit e rinj të regjistrohen dhe punonjësit e dorëhequr ose të ndërprerë të hiqen nga Sistemi i Sigurimeve Shoqërore.
 • Llogarit shlyerjet përfundimtare për punonjësit në momentin e përfundimit të marrëdhënies së punës.

Kualifikimet

Aftësitë e kërkuara: 

 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi;
 • Aftësi të mira analitike;
 • Aftësi shumë të mirë në gjuhën angleze;
 • Të aftë për të trajtuar në mënyrë diskrete informacionin konfidenciale;
 • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe të menaxhimit të kohës për të përmbushur listën e pagave;
 • Njohuri të mira të praktikave të pagave që përfshijnë pagat, përcaktimin e orëve të punës dhe çdo lloj pushimi, punonjësit e komisionit të shitjeve;
 • Të aftë për t’i dhënë përparësi ngarkesës së punës për të përmbushur afatet;
 • Aftësia për të punuar nën presion;
 • Njohuri për programet e MS Office.

Edukimi: Diplomë universitare në Finance/ Administrim Biznesi.
Përvoja: Minimumi 2 vjet përvojë në administrimin e pagave.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë një CV dhe një Letër Interesi në hr@adc.al

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.