Perfaqesues/e Shitje Showroom

Punajuaj
 • Post Date: November 23, 2021
 • Apply Before: January 22, 2022
 • Applications 0
 • Views 0
Job Overview

Kompania AlbaLight shpk eshte nje kompani qe merret me tregtimin dhe insatalimin e materialeve elektrike dhe kerkon te punesoje : Perfaqesues Shitje ne Showroom.

Duhet te kryeje me perpikmeri te gjitha detyrat e dhena dhe te realizoje te gjitha objektivat e percaktuara.

Detyrat

 • Pritja e klienteve te cilet paraqiten ne showroom dhe dhenia e suportit ne planifikimin dhe perzgjedhjen e produkteve.
 • Ndermarrja e hapave te nevojshem ne maksimizimin e shitjeve te Showroom-it.
 • Te pergjigjet telefonatave te Showroom dhe te kujdeset per paraqitjen vizuale te Showroom-it.
 • Marrja e porosive nga Menaxheret e Shitjes si dhe percaktimi i rrugeve te Shofereve ne baze te ndarjes se porosive sipas zonave.
 • Monitorimi dhe ndjekja e procesit te Ekspozitoreve e realizuar nga Menaxheret e Shitjes kontrolli i paraqitjes vizuale tek plotesimit te dokumentacioneve perkatese.
 • Kontrolli rutinor i stockut te magazines, evidentimi dhe raportimi i produkteve ne mungese ne menyre qe te procedohet me porositjen e tyre.

Kualifikimet

 • Kandidatet preferohen qe te kene mbaruar shkollen e larte.
 • Preferohet qe te kene eksperience pune si Agjent Shitje ose ne profile te ngjashme.
 • Preferohet qe te kete njohuri te Paketes Office.
 • Te kete aftesi shume te mira organizuese dhe te punuarit ne grup.
 • Te jete korrekt dhe i qendrueshem ne pune.
 • Te jete sistematik dhe person i besuar.
 •  Te jete social dhe imponues.

Cdo person i interesuar mund te dergoje CV-ne ne adresen e e-mailit info@albalight.al  Nr.tel 0684445550.

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.