Përfaqësues mjekësor per sherbimet dhe produktet e saj

Punajuaj
 • Post Date: January 12, 2022
 • Apply Before: May 13, 2022
 • Applications 0
 • Views 9
Job Overview

Laboratori Genius ne kuader te zgjerimit te biznesit kërkon një
Përfaqësues mjekësor per sherbimet dhe produktet e saj.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Promovon dhe menaxhon ciklin e shitjeve për produktet mjekesore/laboratorike tek klientët;
 • Identifikon nevojat e klientëve dhe i përmbush me sukses;
 • Mirëmban marrëdhënien me klientët ekzistues & identifikon klientë të rinj
 • Raporton në mënyrë periodike .


Kërkesat për këtë pozicion janë:

 • Diplomë Universitare në Shkenca Mjekësore/Mjekesi (E preferueshme);
 • Njohuri dhe eksperiencë e mëparshme pune në këtë sektor (përbën avantazh);
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;
 • Njohuri të mira të paketës MS Office (kryesisht Word-Excel);
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe bindëse.


Të dhënat:
Pozicioni: Përfaqësues mjekësor
Vendndodhja: Qendër, Durres;
Raporton tek: CEO;
Kontrata: Sipas Kodit të Punës;
Si të aplikoni:

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentet e tjera shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-it: adoko@geniuslab.al


Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj dhe dokumentet shoqëruese do të kualifikohen.
Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.