Perfaqesues Shitje/ne Showroom

Punajuaj
 • Post Date: January 11, 2022
 • Apply Before: May 12, 2022
 • Applications 0
 • Views 4
Job Overview

Kompania Albalight shpk eshte nje kompani qe merret me tregtimin dhe instalimin e materialeve elektrike, projektim dhe zbatim ne projekte publike dhe private, ne ndertimin e stacioneve te karikimit per makinat elektrike e cila kerkon te punesoje Perfaqesues Shitje/ne Showroom.

Perfaqesues Shitje/ne Showroom duhet te kryeje me perpikmeri te gjitha detyrat e dhena dhe te realizoje te gjitha objektivat e percaktuara.

Detyrat

 • Pritja e klienteve te cilet paraqiten ne showroom dhe dhenia e suportit në planifikimin dhe përzgjedhjen e produkteve te deshiruara.
 • Njeh ne menyre te shkelqyer te gjitha specifikat e produkteve te sektorit ku sherben.
 • Ndermarrja e hapave te nevojshem per maksimizimin e shitjeve te Showroom-it.
 • Marrja e porosive nga Menaxheret e Shitjes se terrenit, si dhe percaktimi i rrugeve te Shofereve ne baze te ndarjes se porosive sipas zonave.
 • Harton raportin ditor te parapercaktuar.
 • Vlerëson nevojat e klientëve dhe ndërton marrëdhënie afatgjata me klientët.
 • Te pergjigjet telefonatave te Showroom dhe te kujdeset per paraqitjen vizuale te Showroom-it.
 • Detyra te tjera te caktuara.

Kualifikimet

 • Të kenë përfunduar shkollën e lartë ne profilin Inxhinieri Elektrike
 • Preferohet të kene eksperiencë pune ne profile te ngjashme.
 • Preferohet te kete njohuri te mira ne fushen Elektrike dhe te ”Paketës Office”.
 • Të ketë aftësi shume të mira organizuese dhe të punuarit në grup.
 • Te jete korrekt dhe i qendrueshem ne pune.
 • Te jete i komunikueshem, sistematik dhe  social.

Shënime Cdo kandidat i interesuar, mund te dergoje CV-ne ne adresen e emailit info@albalight.al
Vetem kandidatet qe plotesojne kriteret do te kontaktohen.
Albalight shpk promovon shanse te barabarta

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderMale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.