Pergjegjese Finance

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 9, 2021
 • Applications 0
 • Views 10
Job Overview

“I.S.D.C” Dega në Shqipëri e kompanisë prestigjoze I.S.D.C Ltd me qendër në Zvicër ushtron aktivitetin e saj edhe në Shqipëri që prej 2009 me bazë prodhimin dhe shitjen e lëndës së parë me cilësinë më të lartë të materialeve të ndërtimit dhe infrastrukturës, import- eksportin dhe ndërtimin. I.S.D.C kërkon një Përgjegjëse Finance.

Detyrat

 • Organizon drejtimin dhe mbikëqyerjen e të gjitha funksioneve të menaxhimit të departamentit të financave dhe kontabilitetit,
 • Ndihmon në pergatitjen e planeve strategjike, buxheteve dhe parashikimeve financiare dhe kontrollon në përgjithësi sistemet e menaxhimit financiar, organizon dhe drejton proceset financiare duke u përkujdesur për përmiresimin e proceseve ekzistuese.
 • Të mbikqyri dhe të mbajë nën kontroll tërësin e sistemit financiar/kontabël të shoqërisë;
 • Të krijojë dhe të mbajë nën kontroll procedurat e hedhjes së të dhënave në programin kontabël;
 • Të mbikqyri në vazhdimësi dhe me përpikmëri proceset financiare, të kryej analiza/kontrolle të rregullta të faturimeve & pagesave të klienteve duke evidentuar klientët me probleme në likuidime; të mbaj raportet me klient-furnitor për cështjet financiare.
 • Të siguroj që dokumentacioni të arkivohet në mënyre korrekte me të gjitha të dhënat e nevojshme për të maksimizuar eficenzën e departamentit të finances (dosje përkatëse të klient/furnitorëve, arkës/bankës, të punonjësve dhe listpagesave, të aseteve etj).

Kualifikimet

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakultetin Ekonomik, dega Financë.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të kontabilitetit dhe Financë 5.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të legjislacionit fiskal.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të planifikimit dhe zhvillimit të problemeve ekonomike-financiare.
 • Të ketë eksperience pune mbi 5 vjet.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

Të gjithë kantidatet e interesuar duhet të aplikojne me CV -në e detajuar, me foto bashkangjitur, në adresën: burimenjerezore@isdc.al
Vetëm Kantidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.     Suksese!

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience5 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.