Pergjegjese Finance

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: November 17, 2021
  • Applications 0
  • Views 158
Job Overview

Shoqëria “Lim-Em” sh.p.k. është themeluar në vitin 1999, me bazë në prodhimin dhe shitjen e lëndës së parë me cilësinë më lartë të materialeve të ndërtimit dhe infrastrukturës, përmes Impiantit të Prodhimit të Inerteve të zotëruar nga kjo e fundit.
Në vitin 2000, aktiviteti i saj është zgjeruar me ndërtimin e veprave civile, ndërtime industriale, rrugë dhe ujësjellës me shtrirje gjeografike në të gjithë Shqiperinë.
LIM-EM me eksperiencë dhe reputacion të konsoliduar prej mbi 21 vitesh, ka hedhur hapa të rëndësishëm, duke projektuar dhe ndërtuar objekte të madhësive dhe funksioneve të ndryshme.
Kompania Lim-em ka hapur vendin vakant për:

Pergjegjese Finance.

Detyrat

• Mbikqyr dhe mban nën kontroll tërësin e sistemit financiar/kontabël të shoqërisë;
• Monitoron operacionet financiare brenda kompanisë, të tilla si lista e pagave, faturimi dhe transaksionet e tjera.
• Mbikëqyr punonjësit e departamentit financiar.
• Kontrakton shërbime të jashtme për përgatitjen e taksave, auditimin, sistemin bankar, investimet dhe nevoja të tjera financiare sipas nevojës.
• Ndjek statusin financiar të kompanisë dhe performancën për të identifikuar fushat për përmirësimin e mundshëm.
• Kërkon metoda për minimizimin e rrezikut financiar për kompaninë.
• Kërkon dhe analizon raportet financiare dhe tendencat e tregut.
• Rishikon të dhënat financiare dhe përgatit raporte mujore dhe vjetore.
• Kupton dhe zbaton rregullat dhe legjislacionin financiar.

Kualifikimet

• Të ketë përfunduar studimet në Kontabiliet, Financë.
• Përvoje minimalisht 6 vjecare në sektorin Financiar.
• Aftësi dhe përvojë udhëheqëse.
• Aftësi të forta komunikimi.
• Vëmendje superiore ndaj detajeve.
• Aftësi organizative.
• Aftësi të menduarit kritik.
• Aftësi kompjuterike.
• Njohuri të thella të programeve financiare.

Të gjithë kandidatet e interesuar duhet të aplikojnë me CV-në bashkangjitur, në adresën e-mail:  hr@lim-em.al
Suksese!

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelManager
  • Experience6 Years
  • GenderFemale
  • INDUSTRYFinance
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.